Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

«2-milskyr»

Tilskudd til inseminasjonsreiser er ikke noe nytt. I 1971 ble det etter vedtak i Stortinget gitt et tilskudd på kr 10 pr. førstegangs inseminerte ku over 20 km fra seminteknikers bosted. I Buskap og avdrått nr. 2 i 1971 kan vi lese at tilskuddet bare gjaldt teknikerinseminasjon, da det var forutsatt at inseminasjon utført av veterinærer skulle komme inn under samme refusjonsordning som for vanlig veterinærpraksis. Intensjonen bak ordningen var å bidra til å senke inseminasjonskostnadene for bonden i områder med store avstander. Inseminasjon i kyststrøk er tidkrevende og kostbar, spesielt når det må brukes båt og ferge. Det var derfor underforstått at det i kyststrøkene ved bruk av båt og ferge kunne noteres «2-milskyr» selv om avstanden var under 20 km. Forutsetningen var at båtreisene var av en viss varighet i størrelsesorden som tilsvarer bruk av bil utover 20 km.

Vestlandsruta – med sjåfør Per J. Gaassand – ved Osterfjorden i Hordaland