Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Bli kjent med våre Q-bønder

Ruste, Dovre kommune, Innlandet fylke

Navn: Thor Amund Ruste Baukhol

Areal: 100 dekar eget og 100 dekar leid

Kvote: 266 000 liter eid, derav 70 000 liter utleid

25 kg kraftfôr/100 kg EKM

70 MJ i grovfôropptak

23 årskyr av rasen NRF og noen Holstein/NRF-krysninger.

Selger alle oksekalvene til liv ved ca. 120–150 kg.

Kjører brøytebil på vinteren.

Hva liker du med Q-meieriene?

– Det jeg liker best med Q-meieriene er at det er en mindre bedrift, og dermed kortere vei fra bonde til ledelsen. Når det er færre ledd opplever jeg at kontakten til meieriet er tettere og terskelen for å ta kontakt er mindre. Så langt syns jeg Q-meieriene virker koselig og passer meg og mine verdier godt.

Hva liker du best og minst ved å være bonde?

– Det er jeg liker best ved å være bonde er at jeg får se resultatene ut fra innsatsen jeg legger ned i drifta. Friske dyr og gode avlinger er eksempler som inspirerer meg til å fortsette å være bonde. Det jeg liker minst er at arbeidsmengde og lønn ikke samsvarer i 2021, og jeg er lei av å drive dugnad for å produsere norsk mat.

Hvordan er gardsdrifta om 10 år?

– Har som mål at jeg har fått satt opp et løsdriftsfjøs.

Har du noen nyttårsforsett for 2021?

– Fortsette å restaurere og vedlikeholde husene på garden, slik at de er i bedre stand til neste år. Jeg har mange hus, og må gjøre litt hvert år. Fylle melkekvoten og levere best mulig kvalitet på melka.

Hva tenker du er viktig for å avle ei holdbar melkeku?

– Jeg mener at god kalvehelse er første bud for å avle ei god melkeku. Innsatsen en legger inn i denne perioden har alt å si for dyrets vei videre i livet. I tillegg venter jeg med å inseminere kvigene til de har oppnådd en viss vekt, så noen blir da 2–3 måneder eldre før de kalver.

Thor Amund Ruste Baukhol. Foto: Privat