Animalia

Storfekjøttkontrollen

Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Beite/binge i beitesesongen

Beite/binge-funksjonen er et nyttig verktøy for å holde oversikt over besetningen både i fjøs og på beite. Her kan du både planlegge og etterregistrere flytting av dyr. Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite og ha dokumentasjon på hvilke dyr som har gått på hvilke beiter. Vi vil her komme med noen tips til bruk og generell informasjon om hvordan det virker.

Hva kan du få ut av beite/binge?

Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite og ha dokumentasjon over hvilke dyr som har gått på hvilke beiter. Egen noteringsliste for beite/binge finnes ved å gå inn på den enkelte beite/binge. Der ligger det også Tilsynsliste. Enkelte produksjonsanalyser kan også tas ut på beite-/bingenivå. Det gjelder fot eksempel nøkkeltallsanalyse slakt. De av dere som driver med oppfôring av okser kan derfor sammenligne slakteresultater fra ulike binger. Kanskje dere har gjort et mini fôringsforsøk og ønsker å se hvordan det slo ut på slakteresultatene? Vekt, tilvekst – og avdråttslistene kan også tas ut på beite/binge i søket.

Fruktbarhet ku og kalvehelse

Dette er en er rapport som gir deg en oversikt over fruktbarhet og helse på både ku og kalv de siste fem årene. De vanligste diagnosene listes ut og du kan studere utviklingen i din egen besetning. Du finner rapporten under Rapporter > Fruktbarhet, ku- og kalvehelse.

Avdråttsliste

Avdråttslister er eksempel på rapport som er beregnet på analysere kyrnes produksjon. Dette forutsetter at man har registrert vekter i større eller mindre grad. Jo flere vekter som ligger inne, desto større verdi får rapporten. Man kan velge mellom Avdråttsliste med korrigerte vekter, avdråttsliste levende tilvekst og avdråttsliste slakteresultater. På avdråttsliste for korrigerte vekter korrigeres vektene for rase på dyret (tung/lett), alder på mor, kjønn på dyret, alder på dyret og eventuell kullstørrelse > 1.

Avlsverdiberegning

Neste avlsverdiberegning i 2021 gjennomføres i juni. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av mai. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

Sensehub

Storfekjøttkontrollen synkroniserer nå data mot SenseHub slik at de som bruker dette systemet skal slippe å registrere dyra inn i SenseHub. Det er kun hunndyr som blir overført, og det blir overført data angående kalving, bedekning, drektighet, og inn og utmeldinger. Inntil videre blir det ikke overført data fra SenseHub til Storfekjøttkontrollen.

FORSKJELLIG