Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Glad for å ha snekret nyfjøset sjøl

På medlem.tine.no finner du en lengre artikkel med bilder og video fra da Tove Lise Mork og Stig Andre Dahl tok sats og bygde nytt fjøs. Etter å ha drevet et år, tok de i oktober 2018 over Sverkmo gård i Namdalseid, en liten times biltur nordvest for Steinkjer. Gammelfjøset rommet en melkestall, 24 melkekyr pluss ungdyr og kalver. Kvoten var på 180 tonn.

– Først hadde vi lange diskusjoner, deretter startet jeg å tegne inn eksisterende fjøs, for å se om det kunne brukes på forsvarlig vis, blant annet økonomisk. Vi måtte ta utgangspunkt i det vi hadde, poengterer byggrådgiver fra TINE, Joakim Brørs, som stod for prosjektering, og deretter ble byggeleder.

Ikke overraskende viste det seg at det gamle fjøset ble for smått

De ville øke produksjonen, og da så de ikke lenger for seg å bruke melkestallen, men heller få robot: Det var også for trangt i gammelfjøset til egen velferdsavdeling med binger både for kalvinger og behandlinger. De ønsket seg noe nytt.

Begge to understreker hvor viktig det er å sette av god tid til planlegginga. Dersom hele planprosessen er i mål, sparer man mye tid under bygginga.

– Ikke stress i veg i prosjektet. Det er bedre å gjøre feil på tegnebrettet, enn i det virkelige livet, understreker Joakim Brørs.

Måtte øke kvoten for å kunne bygge ut

Økonomi er alltid et viktig tema når nytt fjøs vurderes. På Sverkmo ble det utarbeidet både ØRT og driftsplan av TINE-rådgivere. Fasiten viste at regnestykket gikk opp med nytt fjøs, men da med nye forutsetninger. Kvoten måtte økes for å få lov til å bygge. Nå er den på 340 tonn, etter at ekteparet kjøpte en nabogård med en kvote på 80 tonn. I tillegg har de en leiekvote på 80 tonn.

Joakim startet å tegne nyfjøset på 500 m², et tilbygg med plass til 40 melkekyr. Prosjekteringa omfattet også ombygging av gammelfjøset der det nå er ca. 60. ungdyr. Nyfjøset rommer melkeavdeling, frittstående mjølautomat, gjødselkjeller, og en stor velferdsavdeling blant annet med en 100 kvadratmeter stor talle blant annet til kalving, og behandlingsbinge.

Sted: Sverkmo gård, Namdalseid

Drivere: Tove Lise Mork og Stig Andre Dahl

Inneholder: melkeavdeling, robot, velferdsavdeling med talle, tankrom, teknisk rom, fôrsentral, melautomat

  • Ferdig mai 2020

  • Nytt fjøs på 500 m²

  • Plass til 40 årskyr

  • Bygd i tre/reisverk

  • Prosjektering og byggledelse: TINE

  • Pris: ca. 6 mill. kroner

Hele artikkelen finner du på medlem.tine.no. Der kan du også bli med på video-omvisning i nyfjøset, se flere underveisbilder, og ikke minst lese om lønnsomheten i prosjektet og hvordan hverdagen har endret seg for Tove Lise og Stig Andre etter at de tok i bruk nyfjøset

Korte digitale kurssnutter på Facebook

Følger du TINE Rådgiving og Medlemsservice på Facebook? Det bør du absolutt gjøre, og særlig hvis du vil få med deg vårens og forsommerens serie med korte læringssnutter om god og lønnsom grovfôrproduksjon. Nanolæringene dukker opp på Facebook i jevne drypp nå helt fram til sommerferien. Du klikker du deg enkelt gjennom dem på 3–5 minutter.

 

 

 

… også masse godt grovfôrstoff i Podcastene våre

Vi produserer fortløpende podcaster med temaer som favner bredt. De nyeste nå, fra våren 2021, har blant annet temaer som gjødsling, høy avling og høy kvalitet, og alternative fornyingsmetoder. Podcastene kan du lytte til fra Spotify (søk på TINE SA), Soundcloud eller fra nettsida medlem.tine.no