Dyrevelferd
Kusignaler

Fulle fjøs og kyr som klør seg

At kyrne tør å stå på tre bein tyder på et stødig underlag, og at det er nok plass for naturlig atferd.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Ser du dette inne på fjøset er det et tegn på at gulvet er stødig og føles sikkert for kyrne.

Se på bildet av kua som klør seg bak øret med bakfoten. Det er en naturlig atferd som er vanlig å se ute på beite. Ute er det også vanlig å se kyr som sleiker seg i lysken, mellom juret og bakbeinet.

Ser du det samme inne i fjøset?

Det er interessant å følge med på hvordan atferd som er naturlig ute på beite kan endres når dyra kommer inn. Utgangspunktet for Kusignaler er å bruke naturlig atferd fra beite som indikator på hvordan fjøset fungerer. Kyr som klør seg er vanlig å se på beite, men sjeldnere å se inne. Og en ser det oftere i båsfjøs enn i lausdriftsfjøs. Når kyrne klør seg med bakfoten eller sleiker seg i lysken må de stå på tre bein og vri kroppen. Hvis gulvet er glatt tør de rett og slett ikke å gjøre det. Hvis en derimot observerer dyr som klør seg ute i lausdrifta er det et tegn på at gulvet er stødig og føles sikkert for kyrne. Men det er forskjell fra fjøs til fjøs. Årsaken er gjerne begrenset plass og glatte gulv. Det er ingen grunn til å tro at dyra har mindre behov for å klø seg når de går inne. Snarere tvert imot. Kubørster blir flittig brukt og øker trolig både trivsel, kutrafikk og produksjon. Men å se kyr som klør seg på en naturlig måte inne er et godt tegn med tanke kvalitet på underlag og plass nok til naturlig atferd.

Viktig med stødig underlag

Et stødig underlag er viktig for å oppnå best mulig kutrafikk, se brunst, og for å forebygge klauvskader og utglidninger. Når naturlig kløadferd uteblir kan det også skyldes klauvråte, vridde klauver eller andre klauvlidelser. Kyr som har vondt i beina vil nødig utsette seg for ekstrabelastningen ved å stå på tre bein. Sørg for regelmessig klauvstell.

Plassbegrensning

Ta en ny titt på bildet. I tillegg til stødig underlag har kua god plass rundt seg. Plass er ofte en begrensende faktor inne i fjøset. Kyr som letter på det ene beinet for å klø seg plasserer seg i en sårbar stilling. De må føle seg trygge på at ingen andre kyr skubber borti. Særlig i store besetninger og trange fjøs vil det bli hyppigere rangkonflikter, og kyr som klør seg er et sjeldent syn. Det er årsaken til at en oftere ser kyr som klør seg på naturlig måte i båsfjøs kontra lausdriftsfjøs.

Hvordan er det i ditt fjøs?

Sjekk situasjonen i eget fjøs. Er det noen som står på tre bein og klør seg? Og er det eventuelt kun høgtrangerte kyr? Sjekk plass, gulv, bein og klauver og se det i sammenheng med trivsel og kutrafikk. Mange har erfart at ved å redusere antall kyr opprettholdes den totale mjølkeproduk­sjonen likevel. Kanskje er det behov for å rille spaltene? Husk at kyr som klør seg er et godt tegn.