Avl

Hvorfor stemmer ikke alltid avlsverdien med det jeg ser?

Avlsverdien forteller om det genetiske potensialet til dyret, men biologiske effekter og miljøet rundt vil avgjøre hvor mye av dette som tas ut.

Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Cecilie Ødegård Svihus

Avlsforsker i Geno

cecilie.odegard@geno.no

Når et dyr genotypes vil sikkerheten på avlsverdien øke betraktelig, og en vil ha større forventninger til at avlsverdien og indeksene gjenspeiler det som kua presterer. På bildet ser dere 502 Fortuna etter 11892 Nedrebo, med morfar 10579 Eggtrøen. Hun har en GS-avlsverdi på 23 og skal kalve 31.mai med 12073 Alme som far til kalven. Foto: Eva Husaas

Av og til kan en oppleve at avlsverdien ikke alltid stemmer med det vi ser i fjøset også etter vi har genotypet dyret og fått resultater. Det kan for eksempel være ei kvige med høy indeks på mjølk som du har store forventninger til, som viser seg å ikke prestere i det hele tatt. Eller kanskje du har genotypa gromkua i fjøset som er i 7. laktasjon, aldri har vært sjuk eller hatt omløp og ellers er ei robust og god ku, men så ender hun opp med en avlsverdi som har minustegn foran. Hvordan kan dette ha seg?

Avlsverdien sier noe om potensialet til dyret

Det er fort gjort å se på avlsverdien vi får etter å ha genotypet dyret som en fasit, men det blir ikke helt riktig. Avlsverdien sier noe om hvor gode gener dyret har som kan arves videre, og når vi har genotypet dyret blir avlsverdiene vesentlig sikrere. Avlsverdi og indeks for enkeltegenskaper sier dermed noe om hva slags potensial dyret har til å prestere innenfor de ulike egenskapene. Det er derimot flere faktorer som påvirker hvordan dyret faktisk presterer, som biologiske effekter og miljøeffekter. Derfor må potensialet som kommer fram i avlsverdi og indekser hentes ut ved hjelp av miljøet rundt. Ei ku med høy indeks for mjølkeytelse vil ikke prestere med mindre hun får riktig fôring.

Biologiske effekter spiller inn

Det kan også være biologiske effekter ved dyret som spiller inn, og slike effekter får vi ikke avslørt ved genotyping eller avlsverdiberegningene. Et eksempel på en biologisk effekt kan være mangelfull nedgiving. Dyret kan ha høy indeks for mjølkeytelse, men likevel ikke prestere fordi slike biologiske effekter slår inn og gjør at kua ikke klarer å gi ned mjølka si.

Skille genetikken fra miljøet

Alle kjente miljøeffekter som påvirker fenotypene må registreres og korrigeres for når avlsverdier beregnes. Hvis ikke kan effekten av miljøfaktorene bli tatt for å være en del av de genetiske forskjellene mellom grupper av dyr, og det kan medføre at avlsverdiene blir over- eller undervurdert. Et eksempel på en miljøeffekt det korrigeres for er laktasjonsnummer.

Gamle kuer har lav avlsverdi

Alder på dyret har også betydning når vi skal se på avlsverdien. Avlsverdien til et dyr blir beregnet ut fra gjennomsnittet i populasjonen til enhver tid. Avlsframgang gjør at gjennomsnittlig avlsverdi øker i populasjonen, og derfor vil avlsverdiene til eldre dyr reduseres. Hvis 10 år gamle kuer hadde hatt samme avlsverdi som kalver født i dag, så betyr det at vi ikke har hatt noen avlsframgang. Figuren demonstrerer hvordan dyra med best avlsverdi blir plukket ut til å være foreldre til neste generasjon. Hvis de beste dyra blir avlet videre på så vil dette øke gjennomsnittlig avlsverdi på neste generasjon, og det har dermed skjedd en avlsframgang (∆G).

Sikkerhet på avlsverdi øker med genotyping

Figur. Ved hele tiden å avle videre på de beste dyra øker gjennomsnittlig avlsverdi på neste generasjon, og det har dermed skjedd en avlsframgang (∆G).

Sikkerhet på avlsverdier kan også delvis forklare variasjonen en kan oppleve mellom avlsverdi og det vi ser i fjøset. I beregningene av avlsverdier prøver vi å komme så nærme den sanne avlsverdien som mulig. Sikkerheten på en avlsverdi sier noe om hvor nær den beregnede avlsverdien er den sanne avlsverdien, men den sanne avlsverdien kommer vi aldri til å vite helt eksakt. Når et dyr genotypes vil sikkerheten på avlsverdien øke betraktelig og en vil ha større forventninger til at avlsverdien og indeksene gjenspeiler det som kua presterer. Igjen, så kan biologiske og miljøeffekter også spille inn og påvirke hvordan dyret presterer både positivt og negativt.

Viktig å legge miljøet til rette

Mye kan forklares med avlsverdi og spesielt hvis dyret har informasjon fra genotyping i tillegg, men vi har ikke kontroll på alt! Miljø og biologiske effekter spiller som sagt en viktig rolle, og det er derfor viktig å legge miljøet til rette for at dyra skal kunne vise sitt genetiske potensial etter de forventningene avlsverdien og indeksene gir.