Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Flagget til topps

Erlend Solberg har sendt oss det fine bildet og skriver til oss den 31. mai: Vi har nå ca. 35 dekar med rug-raigrasbeite. Et skifte på 30 dekar som er delt opp i 3 skifter, og et lite skifte på 5 dekar som har vært brukt som beite til mjølkekua i flere år og blei pløyd opp i fjor høst. Det blei gjødslet med ca. 3 tonn/dekar med kumøkk og sådd 10 kg rug og 3 kg raigras per dekar den 26. april, og det er planlagt 2 overgjødslinger med Grønn NPK 5-3-2. Kua ble sluppet ut på det første skiftet lørdag 29. mai da jeg syntes rugen begynte å bli lang, og erfarne på området sier at jeg må slippe utpå tidligere enn hva jeg tror. Kyrne har til nå gått bare en dag på hvert skifte for å unngå for mye skader. Akkurat nå er det en del dyr som er avsint, så er ikke mer enn 21 som melker. Etter at kyrne ble sluppet ut på beite økte den daglige melkemengden med ca. 100 kg på 2 dager, og det merkes best på de høgtytende. Det fôres fortsatt litt inne da det er en del ungdyr i fjøset, men kua spiser nesten ikke noe av det som ligger på fôrbrettet.