Bygg

Ta sinkua på alvor

For noen år tilbake leste jeg en sak i Kvæg om «Goldkoens ABC»- der forkortelsen stod for Avgolding, Babykalve og Comfort. Det var Lars Kousgaartd, kvægrådgiver i Vestjysk Landboforening som skrev saken.

Tekst
Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Sverkmoen i Namsos kommune i Trøndelag

Tove Lise og Stig Andrè Sverkmo

380 000 liter i kvote

Aktuelle for å ha bygd sinku og kalvingsbinge på djupstø

 

 

Detaljer fra sinkuavdelinga. Foto: Privat.

Hvordan kan vi nærme oss det ideelle sinkumangementet uten at det løper på ekstra kostnader? En ny laktasjon starter med avsining av forrige laktasjon. Den kjente «fjøsloggen» er ei god styringsliste for å sikre at kyr sines av til rett tid og at kyr som det bør tas speneprøver i forkant av ansining kommer opp på lista over kyr som bør vurderes sintidsbehandling på. Fjøs­loggen viser forventet kalvingstidspunkt basert på farrase.

Bygde sinkuavdeling på djupstrø

Tove Lise og Stig Andrè Sverkmo i Namdalseid valgte dypstrø da de skulle realisere kalvings- og sinku­avdeling i byggetrinn to av en større utbygging som innbar komplett nytt mjølkekufjøs med robot og sinku­avdeling. Det totale prosjektet kom på 7,2 millioner og inkluderer 40 liggebåser og sinku/kalvingsavdeling til 15. Kalvingsavdelinga har foruten djupstrø i kalvingsarealet adgang til robot. Roboten er en brukt Lely A4 2016. Brukerparet ar klart å holde et relativt moderat kapitalbehov fordi Stig Andre rett og slett er «selv­bygger»…

Byggrådgiver Ken Morten Brørs har tegnet prosjektet og hadde tidligere tegnet en lignende avdeling på djupstrø. Tove Lise og Stig Andre besøkte det fjøset og etter det var de ikke i tvil. Kukomfort for sinkyr i siste del av drektigheta der kyrne kunne bevege seg på mjukt underlag som ga støtte og avlastning så ut til å være et framtidsvalg.

Legg merke til hvordan sinkuavdelinga er plassert. Avdelinga har og tilgang til uteareal som brukes "i den lyse tida". Ken Morten Brørs har tegnet fjøset.

Eteareal langs fôrbrett

Tove Lise og Stig Andre Sverkmo har bygd ei sinkuavdeling for å ivareta kuhelse. Foto: Privat

Etearealet langs fôrbrett er på spalt med flyterenne som munner ut i kjelleren under det nye mjølkekufjøset. Fra etearealet er det tre trappetrinn ned. Totalt er avstand mellom eteareal og liggeareal 5,80 meter i høgdeforskjell. Underlaget er betong, og det er støpt kant opp til 1,20 meter. Deretter reisverk som er dekket med plastplater og baderomsplater. Bygget er fullisolert. Dypstrøarealet er på 200 kubikk og er delt i to avdelinger som kan brukes fleksibelt. Kalvingsavdelingen har tilgang til tilvenning til robot. Til denne avdelinga flyttes og kviger som kal kalve konsekvent tre uker før kalving. Stig Andre forteller at dette har vært ett av de store forskjellene. Kvigene kalver alltid i kalvingsbinge og er tilvendt robot og er i gang med å spise kraftfôr. Det gjør en stor forskjell forteller Stig Andrè

Når det gjelder forbruk av halm og strø brukes det en halmbunt per uke i tillegg til noe flis. Arealet tømmes om våren og kjøres ut for nedpløyning med ei ombygd avlesservogn. På sommeren vil sinkyrne få tilgang til et avgrenset beiteområde ved at dørene til sinkuavdelinga står åpen.

Null stress

Sinkuavdelinga har vært i drift et år og det har ikke vært verken kalvingsvansker eller mjølkefeber. Avdelinga har null stress og alle kyr og kviger flyttes i god tid. God plasstilgang gir en god dyreflyt. Avdelinga fôres med minilaster og dyra får en liten mengde grassilo, sammen med helgrøde av hvete og erter. I tillegg gis tørr halm. Dyra får i tillegg mineralnæring.