Bygg

Kalvingsbinger og sinkuavdeling i hjertet av fjøset

5 kalvingsbinger, sinkuavdeling til 12 og fokusavdeling til 16.

Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Kaldal i Namsos kommune i Trøndelag

Tore Kaldahl

660 000 liter i kvote

Avdrått 9 700 kg EKM

Aktuell for organisering av fjøs som ivaretar management fra avsining til mjølkingsavdeling

 

Oversiktsbilde fra fjøset. Foto: Privat.

Tore Kaldahl har også brukt byggrådgiver Ken Morten Brørs i planlegging av sitt fjøsprosjekt. På prioriteringslista sto «flytting av dyr skal være en enmannsjobb». Etter år med stor produksjon i forhold til antall båsplasser, mye flytting av dyr mellom fjøs der det måtte tas hensyn til onner og mannskap var dette pri. nummer en når det nye mjølkekufjøset skulle utformes.

Fjøset er organisert annerledes

Legg merke til plassering av sinkuavdeling og kalvingsbinger. Det er Ken Morten Brørs som har tegnet fjøset.

Gamlefjøset rommer kontor, tankrom, fôrsentral, kalvekjøkken og plass til oppdrett. På langveggen på gamlefjøset er den nye avdelinga på 830 kvadratmeter (51 x16). Først er det kalvingsavdeling med 5 kalvingsbinger, deretter ei fleksibel sinkuavdeling med liggebåser med opptil 12 plasser. Deretter kommer fokusavdelinga med 16 plasser og til slutt mjølkekuavdelinga med 50 liggebåser. Fôrbrettet på 2,40 langs yttervegg betjenes med en elektrisk minilaster. Roboten er plassert 25 meter inn i fjøset og mjølkeledningen er 60 meter lang. Under planleggingen fikk Tore en del motbør på organiseringa av fjøset. Tore ble til slutt så usikker på sine egne planer at bygningsplanleggeren måtte finne et tilsvarende fjøs for å trygge valget. Da ble Tore overbevist. De dyra som trengte den tetteste oppfølginga skulle plasseres nærmest. Selve mjølkekuavdelinga med roboten «går og går uten stopp» – jobben er i forkant av at dyra kommer dit.

Rutiner fra avsining til full produksjon

Tore trapper ned kraftfôret til 0 kg 70 dager før kalving. Melkingsintervall økes til 36 timer fra 70-60 dager før kalving. Så raskt de er vurdert ok å sine (etter noen melkinger), blir kyrne flyttet til sinkuavdelinga.

I sinkuavdelinga får sinkyrne halm og rester fra mjølkekuavdelinga. To uker før kalving flyttes de over i mjølkekuavdelinga for tilvenning av mjølkekufôr og kraftfôr. Drektige kviger flyttes til fokusavdeling for tilvenning av fôr/robot/ kraftfôr.

3-7 dager før forventa kalvingsdato blir de flyttet til kalvingsbinger. Det enkelte dyr vurderes i forhold til jurutvikling. Målet er å unngå kalvinger i spaltearealet sammen med skraperoboten.

Kalvingsavdelinga er kameraovervåket. Etter kalving mjølkes kyrne med en mobil mjølker, førstegangskalverne blir gjerne i avdelinga i 2-3 dager, mens 2 gangs kalvere flyttes etter 1-2 melkinger på spannmelker og vurderes etter form, mens de som har hatt 3 kalver og mer blir i kalvingaavdelinga i to døgn for å følge opp risiko for mjølkefeber. Fra kalvingsavdelinga flyttes de nykalva dyra tilbake til fokus avdeling. I kalvingsavdelinga låses dyra i fangfronten og mjølkes med den mobile mjølkemaskina. Dette syns Tore er praktisk og med kalvekjøkken vis a vi så er det perfekt plassering.

Robotern har ruslet og gått

Tore Kaldahl er svært fornøyd med hvordan kalvingsbinger og sinkuavdeling ble plassert i fjøset. Foto: Privat

Avslutningsvis vil forteller Tore at han er mektig imponert over hvor sømløst Delaval roboten fungerer. Robot levert på en pall fra Sverige kobles på strøm og vatn en desemberdag i 2017 og siden da har den ruslet og gått. Med Tore sine rutiner blir mjølkekuavdelinga den delen av fjøset som trenger minst daglig oppfølging. En De Laval skraperobot sørger for det daglige reinholdet. Foruten brunstoppfølging så går det nesten av seg selv.

Fjøset har totalt fem syke-/­kalvingsbinger. Disse bingene bruker stort sett kun i forbindelse med kalving. Sykdom er så å si fraværende, og Tore har hatt gode erfaringer med å styre halte dyr til fokusavdelinga.

Inseminering og drektighetsundersøkelse blir utført i en fleksibel seleksjonsbinge i fokusavdelinga. Ved hjelp av ei sidehengsla teleskopgrind deles et område i fokusavdelinga av som egen binge som har fangfront mot fôrbrettet og tre liggebåser.