Bygg

Utforming av sinkuavdeling

Talle i kalvingsbinger er den beste løsningen for dyra, mens liggebåser er en løsning som alle dyr er vant til, og som er forholdsvis enkel å lykkes med.

Ken Morten Brørs

Fagleder bygg

ken.morten.brors@tine.no

Liggebåser i kalvingsbinger er en løsning som alle dyr er vant til, og som er forholdsvis enkel å lykkes med. Talle i kalvingsbinger er desidert den beste løsningen for dyra, da kyr har det best med et mykere underlag, i den tiden, spesielt for klauver. Med tørr nok halm og tilstrekkelig halmmengde, får kyrne tid til andre aktiviteter - slik som «reirbygging» - spesielt når det fylles på halm.

Det må være nok halm, og halmen må være tørr nok, og arealet må være tilsrekkelig for at løsningen skal fungere. Det oppnås stor fleksibilitet i en slik løsning med lettgrinder. Tallearealet for sinkyr inndeles med lettgrinder for kalving ved behov. Det er også mulig å bruke omsorgsbingen med liggebåser til kalving. De fleste bruker tallearealet til dette.

Fleksibel omsorgsbinge med eteplasser kan brukes til enten sinkuavdeling eller velferdsavdelingSolveig; Sjekk denne mot utg.pkt. Denne omsorgsbingen kan brukes ut fra hvilken avdeling som trenger den mest mtp antal dyr. Når den brukes til behandling, så vil ikke eteplassene i omsorgsbingen være tilgjengelig for de andre.

Inndeling av ulike avdelinger

  • Sinkuavdeling: De eldste kvigene, 2-3 måneder før kalving og sinkyr.

  • Velferdsavdeling: Brukes til tilvenning før kalving og den første tiden etter kalving. Brukes også som egen melkeavdeling for kyr som ikke går godt i robot.

  • Melkevadeling: Dyr som går av seg selv, og som bonden egentlig ikke merker noe spesielt til. De rusler godt gjennom robot, og er friske og raske.

  • Kalvingsavdeling skal ha tilstrekkelig antall binger/areal, tilpasset produksjonsopplegget på hver enkelt gård.

Det skal være mulig å flytte dyr enkelt mellom disse avdelingene, for en ­person. God HMS er effektiv tidsbruk. Når noe er enkelt å gjennomføre, blir det gjennomført.

Stressfri kalvingslinje betyr at det er korte avstander mellom disse av­delingene, og at det er enkelt å flytte dyr mellom avdelingene. Med de rette grindene mellom avdelingene, så blir flytting av dyr enkelt gjennomført av en person.