Kjøtt

Middelvekta for kyr over fire år har passert 300 kg

På 25 år har slaktevekta for eldre kyr økt med 55 kg og andelen som får pristrekk for fett økt fra 52 til 80 prosent.

Morten Røe

Fagsjef klassifisering i Animalia

morten.roe@animalia.no

Kyr over fire år utgjør ca. 53 prosent av alle kyr og 19 prosent av alle storfe som er slaktet hittil i år. På 25 år har slaktevekta for eldre kyr økt med 55 kg til 304 kg.

80 prosent får fettrekk

Både vekta og andelen som får fettrekk har økt for kyr over fire år de siste 25 årene. Foto: Rasmus Lang-Ree

I samme periode har middel klasse økt med 0,8 klasser til 3,90, det vil si fra P+ til O- i ­gjennomsnittlig klasse. Samtidig har middel fettgruppe gått opp med 1,4 fettgrupper og nærmer seg overgangen mellom fettgruppe 3 og 3+.

I 1996 fikk 52 prosent av kyrne pristrekk fordi de de var for fete. I 2021 er den samme prosenten 80 prosent, det vil si 28 prosent økning i antall kyr som får pristrekk.

Størst vektøkning for kjøttfekyrne

77 prosent av alle eldre kyr er mjølkekyr og 23 prosent er kjøttfekyr. På 10 år har andelen av kjøttfekyr økt med 6 prosent-­enheter. Kjøttfekyrne har ei ­middelvekt på 339 kg, mens ­mjølkekyrne har 295 kg.Begge gruppene har betydelig vektøkning siden vi har statistikk over dette (fra 2011), 18 kg for melkekyr og 35 kg for kjøttfekyr. I begge gruppene er andelen av kyr med pristrekk for overfethet nær 80 prosent av alle slaktene.

Figur 1. Middelvekt ku fra 1996 til 2020.

Figur 2. Utvikling i middelvekt for mjølke- og kjøttfekyr.