Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Samme melkeproduksjon i 1964 som nå

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

I en artikkel i Buskap nr. 3 i 1971 skriver Eivind Elstrand om prognoser for melkeproduksjonen i Norge. Selv om prognosene i 1964 forutsa nedgang i melkeproduksjonen, var realiteten i 1971 en markert oppgang. Det er litt interessant at produksjonen i 1964 var på 1 593 millioner liter som ikke er langt fra produksjonen 57 år senere. Uventet stor økning i avdråtten var årsaken til at prognosene i 1964 slo feil. Fra en avdrått på 3 030 liter melk i 1964 økte den med 35 prosent til 4 085 i 1970, og til tross for reduksjon i kutallet kom melkeproduksjonen opp i over 1 700 millioner liter. I 1970 var 60 prosent av melkekyrne på bruk under 100 dekar. Elstrand peker på at økonomien på bruk med 50 – 100 dekar sakker akterut i forhold til de større brukene, og at mange av disse brukene kan komme til å falle fra i årene som kommer. Antall bruk med 1-4 kyr var i perioden 1959 til 1969 mer enn halvert.