Forskjellig

Tomb videregående skole landsvinnere på melkeproduksjon

Årets vinnere på Husdyrtreff melkeproduksjon er Johannes ­Tjelmeland fra Leirsund, Sigve Hansen fra Vågaholmen og Emil Urnes fra Fortun. De går VG2 på Tomb videregående skole.

Eva Husaas

Ansvarlig web og SoMe i Geno

eva.husaas@geno.no

Landsvinnere melkeproduksjon: Fra venstre Johannes Tjelmeland, Leirsund, Sigve Hansen, Vågaholmen, Emil Urnes, Fortun og lærer Tore Framstad. Foto: Tomb VGS

Årets oppgave bestod i å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen. Denne ­gangen fra en besetning som drev økologisk melkeproduksjon. Elevene ble her utfordret til å reflektere over utfordring med beiting og AMS sett opp mot Debioregel­verket. Videre måtte de besvare spørsmål om brunstkontroll og avl og den tradisjonelle oppgaven om landbrukssamvirket.

Årets landsvinner leverte en ryddig og fin besvarelse. I den første delen setter gruppa søkelyset på de mest sentrale utfordringene besetningen hadde. De tolker tall fra Kukontrollen på en god måte. Foreslåtte forbedringstiltak vitner om god praktisk erfaring fra ­melkeproduksjon i AMS-fjøs, ­forståelse for sammenhengen mellom grovfôrkvalitet og kraftfôrforbruk, og ikke minst utfordringer knytta til beite i robotfjøs. De har ellers utarbeidet noen oversiktlige økonomiske kalkyler underveis. De viser også god forståelse for bruk av ulike avlsverktøy, og har fått med at landbrukssamvirket er avgjørende for høy selvforsyningsgrad og spredt bosetting.

Gruppas praktiske erfaring ­kommer veldig godt til syne ­gjennom store deler av besvarelsen. Dette er noe juryen spesielt vil fremheve, og som var avgjørende for at det var denne oppgaven fra Tomb som ble kåret til den beste storfebesvarelse i Husdyrtreff i år.

Husdyrtreff

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82. Gjennom Husdyrtreff får landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.

13 skoler og ca. 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling.