Avl

GS 10 på topp

Her følger liste over 10 på topp av genotypa hunndyr, basert på avlsverdier publisert 29. mai 2021.

Cecilie Ødegård Svihus

Avlsforsker i Geno

Listen inneholder de ti beste hunndyrene som er geno­typet på dette tidspunktet. Avlsverdiene blir beregnet hver andre uke, og derfor kan lista endre seg ved neste beregning fordi det kommer nye hunndyr som får genotyperesultater.

Av de ti på topp har Geno kjøpt åtte for embryoproduksjon. Fire av disse står fortsatt på Øyer og er for unge til å ha begynt produksjon. Fire kviger står på Store Ree, hvor tre akkurat har an­kommet og klargjøres for embryo­produksjon. Den siste kviga på Store Ree, nummer 9 på lista, har produsert embryo som er til­gjengelig. Kviga heter 80249 Cherry P og er heterozygot kollet.

Nr.

Opprinnelsesnr.

Født

Far

Morfar

Avls­verdi

Horn-status

Oppdretter

1

250351901035

10.12.2020

11992 Riste

11284 Skretting

53,22

HH

Åker Samdrift DA/ kjøpt av Geno

2

250274200847

16.09.2020

12027 Storflor

11862 Melby

47,51

HH

Ruud Brandøy Gard/ kjøpt av Geno

3

263661501037

23.10.2020

11998 Steindal

11284 Skretting

47,38

KH

Jonas Steinsli/ kjøpt av Geno

4

249088402491

14.12.2020

12028 Kjosavik

11863 Hammeren

47,33

HH

Langåker Gård/ kjøpt av Geno

5

250293001650

02.08.2020

12015 Vestbygda

11848 Sundli

47,27

HH

Iver Tyldum/ kjøpt av Geno

6

250150200800

27.08.2020

12027 Storflor

11863 Hammeren

47,08

HH

Gimmestad og Rygg Samdrift DA

7

202000090591

22.11.2018

11863 Hammeren

11033 Reitan 2

46,97

HH

Einar Andersen

8

249048301194

03.09.2020

12027 Storflor

11872 Kolbu

45,89

HH

Asbjørn Engvoll/kjøpt av Geno

9

250343200687

15.02.2020

11975 Reinaamo

11209 Korsen

44,81

KH

Olav Jogeir Borgen/ kjøpt av Geno

10

250274001132

18.10.2020

12035 Sugaren

11878 Kvam

44,77

HH

Olstad Mjølk og Kjøtt DA/kjøpt av Geno