Animalia

Storfekjøttkontrollen

Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Beite/binge i beitesesongen

Beite/binge-funksjonen er et nyttig verktøy for å holde oversikt over besetningen både i fjøs og på beite. Her kan du både planlegge og etterregistrere flytting av dyr. Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite og ha dokumentasjon på hvilke dyr som har gått på hvilke beiter. Dersom du bruker egen okse er beite/binge en praktisk måte for å registrere paringsperioder.

Helserapporter

I Storfekjøttkontrollen har vi flere ulike helserapporter. Her er en liten oversikt over de ulike rapportene:

Fruktbarhet ku og kalvehelse: Dette er en er rapport som gir deg en oversikt over fruktbarhet og helse på både ku og kalv de siste fem årene. De vanligste diagnosene listes ut og du kan studere utviklingen i din egen besetning. Du finner rapporten under Rapporter > Fruktbarhet, ku- og kalvehelse.

Noteringsliste helseopplysninger: Noteringslister er spesialrapporter beregnet på å skrive ut for å ha med i fjøset for å gjøre noteringer på. Listene er tilpasset slik at det skal være enkelt å registrere i programmet når du har en ferdig utfylt liste foran deg. Du finner rapporten under Rapporter > Noteringslister > Helseopplysninger.

Kvitteringsliste helseopplysninger: Når du har notert data og registrert de inn i Storfekjøttkontrollen kan det i mange tilfeller være nyttig med en kvitteringsliste på innrapporterte data. I denne listen får du opp en oversikt over alle helseregistreringer som er registrert inn enten via Storfekjøttkontrollen eller via Dyrehelseportalen, for det aktuelle året. Du finner rapporten under Rapporter > Kvitteringslister > Helseopplysninger.

Besetning - helse:I besetning er det laget noen forhåndsrapporter, blant annet en for helse. Her får du opp siste registrerte sykdomshendelse og forebyggende hendelse på dyrene dine.

Samlerapport helseregistreringer: Denne rapporten gir deg en oversikt over helseregistreringer i din besetning de siste 10 årene. Forebyggende behandlinger og sykdomsbehandlinger er skilt og summert hver for seg. Du finner rapporten under Rapporter > Samlerapport helseregistreringer.