Tema: bygg
Fra bås til løsdrift

Tre løsninger

Rasmus Lang-Ree

Buskap har besøkt tre bruk i Møre og Romsdal som har valgt ulike løsninger for å komme fra bås til løsdrift. En valgte å bygge melkekufjøs i forlengelsen av båsfjøset, en bestilte nytt fjøs til 30 kyr, og en har bygd ut fjøset i flere etapper og har nå er murene på plass for en liggeavdeling med melkerobot. Ulike veier til målet, men en ting var felles for alle tre: Ønske om kjeller under fjøset. For noen var åpningen for dette den utløsende faktoren for at det ble bygging.

I dette nummeret kan du også lese om planløsninger for sinku, med eksempler fra to bruk. Lars Erik Ruud skiver om hvordan du kan bygge billig.