Dyrevelferd
Kusignaler

Gulpeboller

Av og til kan en finne gulpeboller og halvtygd drøv i båsene og på fôrbrettet. Det er et tegn på for mye lettløselig stivelse i fôrrasjonen.

Ola Stene

Fagleder storfe

Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Gulpeboller er et tegn på for mye lettløselig stivelse i fôrrasjonen.

Foto: Olve Rise

Hvis en finner gulpeboller i båsen er årsaken fôringsrelatert. Fôrrasjoner med mye lettløselig stivelse senker pH i vomma. Vommikrobene danner propionsyre når de bryter ned stivelse. Høy andel lettløselig stivelse i vomma gir derfor høy produksjon av propionsyre, og vommiljøet blir surere.

Forsterker på vomkontraksjonene

Propionsyra kan virke forsterkende på vomkontraksjonene. Vomkontraksjoner er muskelsammentrekninger i vomveggen som har til hensikt å blande fôret i vomma, og sørger også fôr at fôret gulpes opp og kan tygges flere ganger. Høy andel lettløselig stivelse kan gi for sterke vomkontraksjoner og drøv gulpes opp i båsen eller på fôrbrettet. Ei ku eter mye grovfôr så det blir fort mange gulpeboller på fôrbrettet, uten at det nødvendigvis betyr at hele besetningen står med sur vom.

Ei ku produserer opptil 250 liter spytt i døgnet. Spyttet er basisk og virker som buffer i vommiljøet. Drøvtygging er viktig for mengden spytt som blir produsert og som igjen er viktig for riktig pH i vomma. Kyr med dårlig grovfôropptak og høye kraftfôrmengder er mest utsatt for sur vom. Tannfelling er også en vanlig årsak til at en drøv gulpes opp. Dette skjer helst hos førstegangskalvere. Ved tannfelling er spyttproduksjonen nedsatt en periode.

Det beste tiltaket er godt grovfôr

Hvis det er mange kyr i besetningen som gulper opp halvtygde drøvboller vil det være hensiktsmessig å bytte kraftfôrsort. Velg da en kraftfôrsort med høyere andel vombestandig stivelse. Disse kraftfôrsortene er gjerne litt dyrere, men vil til gjengjeld gi et bedre vommiljø og en høyere fôrutnyttelse. Mange kraftfôrtildelinger i døgnet er også et godt tiltak mot sur vom. En bør unngå å gi mer enn tre kg kraftfôr per tildeling. Det beste tiltaket er uansett godt grovfôr. Energirikt grovfôr med nok fiber og god smakelighet gir høyt grovfôropptak og god spyttproduksjon. God fortørking og lite gjæringsprodukter bidrar til å øke grovfôropptaket.

Reduser kraftfôret noen dager

Hvis problemet med gulpeboller gjelder ei eller noen få kyr kan dette løses ved å gi kua mindre kraftfôr noen dager. Sørg for at kua får i seg nok grovfôr. Gjerne strukturrikt høy hvis en har tilgang på det. Det vil sørge for økning i spyttproduksjonen og bedre vommiljø. Trapp forsiktig opp med kraftfôret igjen, ca. 0,25 kg per dag. Det finnes også produkter i handelen som kan strøs på grovfôret eller blandes i fullfôr og som har til hensikt å gi høyere pH i vomma.

Kyrne er mest utsatt for sur vom den første tida etter kalving. Legg inn moderat opptrapping av kraftfôr mot slutten av opptrappingstiden. I den første delen av opptrappinga kan en øke med 0,5 kg kraftfôr per dag. De siste 2–3 kiloene bør tas over lengre tid, med en økning på ca. 0,25 kg per dag.