Midtside

Midtside

Høst på Eldåseter i Sør-Fron. Setra har vært i aktiv bruk siden 1720. Her i ytterkanten av Rondane nasjonalpark beiter ku, geit og sau fra gården hver sommer. Eldåseter driftes av nåværende brukere Tor Bjørke og Siv Anette Berget. På sommeren er seniorene Bersvein og Else Mari Bjørke budeier, og slik har det vært i flere generasjoner.

Foto: Turi Nordengen