Organisasjon

Polen – mulighetenes marked

Polens melkeproduksjon er inne i en positiv utvikling, og utgjør et voksende marked for NRF-genetikk.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Diego Galli er nå Regional Sales Manager i Geno Global med ansvar for Europa, Midtøsten og Afrika. Diego har arbeidet med storfeavl siden 2006 og har blant annet vært daglig leder for Geno Global Italia og arbeidet for Genos distributør ABS.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Diego Galli sier Polen er et viktig marked for Geno Global og et marked der han ser store muligheter for vekst. Polske melkebønder har profitert på avskaffelsen av melkekvoter i EU og har sett en stødig økning i produksjonen. Med en bra melkepris og lavere kostnader enn mange andre EU-land er økonomien god. Næringa er inne i en kraftig modernisering og strukturrasjonalisering. Hittil tegner 2021 til å bli et bra år, og Diego tror salget av NRF-sæd kommer til å passere 60 000 doser.

- Polen har lenge vært et viktig marked i volum, men nå oppnår vi bedre priser slik at dette markedet får større betydning også økonomisk, sier Diego.

Melkeproduksjon i Polen

  • 2,1 millioner kyr

  • Mindre enn 10 kyr pr. bruk totalt

  • 40,6 kyr pr. bruk i kontrollen (bare 1/3 av kyrne er med i kukontrollen)

  • Avdrått 8 823 kg for kyrne i kukontrollen

  • Produserte 12 457 millioner liter i 2020

  • Produksjonen utgjør 8,6 prosent av melka i EU

  • Står for 5,8 prosent av EU-eksporten av meieriprodukter

  • Melkeproduksjonen øker og brukene blir større

  • Melkepris juni 2021 32,75 eurocent (ca. NOK 3,35)

Geno Globals distributør er det polske selskapet Ph. Konrad. Alle de store seminselskapene er til stede i Polen slik at det er en tøff konkurranse. Ph. Konrad har tidligere i stor grad solgt mot de mindre melkebrukene, men de er nå åpne for å gå mer mot de store kommersielle besetningene som det vil være interessant for Geno Global å komme inn i.

- Vårt fokus i Polen vil være inntjening, slår Diego fast. – Vi vil ikke jakte volum som ikke gir inntjening.

Slik presenteres NRF-oksene i polsk oksekatalog.

Holstein er den helt dominerende melkekurasen i Polen. Salgsargumentene for NRF er her som i andre markeder helse og fruktbarhet kombinert med bra melkeytelse. De større kommersielle besetningene jakter marginer, og der kan NRF-genetikken gi positive bidrag på bunnlinjen.

BRI Landbruksbygg

Overtar aksjene i BorgenBygg AS. Sentrale personer i BorgenBygg vil fortsette i selskapet og målet er en omsetning på 300 millioner i 2025. BRI Landbruksbygg vil jobbe med konseptutvikling, standardisering og serieproduksjon.