Helse
Det lure med juret

Rapportering av prøveresultat

Se hvor du finner analyseresultatene fra Tine Mastittlaboratoriet.

 

Marit Smistad

Veterinær

Næringsstipendiat Tine Mastittlaboratoriet

marit.smistad@tine.no

Liv Sølverød

Veterinær Tine, Leder Melkelaboratoriene TRM

liv.solverod@tine.no

Figur 1. Skjermbilde prøvesvar.

Medlem.tine.no har fått nytt design – se hvordan Analyseresultat fra prøver som analyseres på Tine Mastittlaboratoriet i Molde sendes ut på e-post til produsent og rekvirerende veterinær. De sendes også til medlem.tine.no.

Medlem.tine.no har fått nytt design det siste året. Nå finner du prøvesvar fra Tine Mastittlaboratoriet i Molde under Rapporter og resultater – Analyser og oppfølging – Analyseresultat (Figur 1). Her kommer resultater fra speneprøver, PCR-prøver, blodprøver i kontrollprogrammet, samt andre prøver som analyseres i Molde i valgt tidsrom (Figur 2).

I tillegg til denne oversikten for alle prøver fra besetningen finner du igjen prøver fra enkeltkyr ved å gå inn på Helseoversikten. Der kan du se kuas speneprøvehistorikk sammen med celletallet og helsekorthendelser. Resultat av PAG-test på melk (drektighetskontroll) vil også dukke opp her. Helseoversikten ligger under Rapporter og resultater – Helse og fruktbarhet – Helserapport.

Figur 2. Skjermbilde prøvesvar.