Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Bli kjent med våre Q-bønder

Nordre Klemoen, Nordre Land kommune, Innlandet fylke.

Navn: Anders Bakke Klemoen

Areal: 168 dekar eget og 480 dekar leid

Kvote: 403 000 liter, derav 224 000 eid og 180 000 leid.

Avdrått: 7 870 kg EKM pr. årsku.

57 årskyr av rasen NRF, Fleckvieh/kjøttsimmental og Holstein. 6 kjøttsimmental ammekyr.

Selger en del oksekalver og drektige kviger.

Hva liker du med Q-meieriene?

- Det jeg liker med Q-meieriene er tett dialog med meieriet, det vil si helt fra rådgivningstjenesten til de i ledelsen. Q-meieriene er en av konkurrentene i meierisektoren som lager produkter på norsk melk. I tillegg er mjølkeprisen høyere, noe jeg anser som en bonus.

Hva er ditt favorittprodukt fra Kavli/Q?

- Q-Lettrømme. Syrlig, fyldig og ekte rømmesmak.

Anders Bakke Klemoen.

Foto: Privat

Hva liker du best og minst ved å være bonde?

- Jeg liker helt klart dyrene best. Det er givende å holde på med dyr og sørge for at de har det bra. Et mantra jeg har hatt siden start er; hvis dyrene har det bra, går også produksjonen bra. Det jeg liker minst er all traktorkjøringa ute på jordene, fordi det tar mye tid og jeg er ikke så glad i den delen av gårdsarbeidet.

Hva mener du er viktig for å opprettholde god dyrevelferd?

- Først og fremst har vi et ansvar for at dyrene får dekket sine grunnleggende behov (mat, vann og fôr). Utover det prøver jeg å vurdere hvert enkelt individ og hva de har behov for, for eksempel at alle kalvinger foregår i egen binge og ha mulighet til å skille av dyr som ikke passer inn i hierarkiet i sin gruppe. Målet er at dyrene mine skal kunne være mest mulig ute, og det oppnår jeg ved fri kutrafikk i robot. Jeg har også ammetanter til kalvene, noe som er ekstra positivt for velferden. Til slutt; Alle produksjoner bør ha besøk av veterinærer og rådgivere flere ganger i året for da må man holde god orden i fjøset.

Har du noen tips til de som vurderer å bli bonde?

- Sette deg inn i produksjonen du skal holde på med og avdekke hvilke innsatsfaktorer som kreves og legge en plan for drifta. Det må være et realistisk forhold mellom arbeidstimer og inntekt.

Fortell en funfact om deg selv

- Har drevet med lederutdanning i forsvaret i 7 år.