Animalia

Storfekjøttkontrollen

Anna Dangstorp

anna.kristine.dangstorp@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Ny kvitteringsliste for klauvskjæring

Storfekjøttkontrollen har siden nyttår tatt imot data fra den nye Klauvskjærer-appen. Dersom du har klauvskjærer som registrerer i denne appen slipper du nå å registrere klauvdata i Storfekjøttkontrollen. Dette har resultert i et behov for en rapport som kan samle dataene. Resultatet ble rapporten “Kvitteringsliste klauvskjæringer”. Som de andre kvitteringslistene søker man på år, og får opp alle klauvskjæringene det året. Hvis et dyr har flere skjæringer i løpet av året vil den få en linje for hver dato. Vi har også fått med et felt for notater som klauvskjærer har lagt inn på individet.

Nye lanseringer i Dyrehelseportalen

Fra september skal alle seminteknikere registrere seminbesøk og reiser i Dyrehelseportalen. I forbindelse med dette har det blitt lansert en ny registrering for Kastet strå. Registreringene blir tatt inn i den nye rapporten Varebeholdning som viser en oversikt over utleverte doser som er i dunken. Veterinærer og seminteknikere kan registrere dette og se beholdningen i dunken til enhver tid. Fra september kan også eierinseminører registrere inseminering i Dyrehelseportalen.

Gladnyhet for brukere av både Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen!

Nå kan man flytte dyr til og fra seg selv i Storfekjøttkontrollen uten at dette blir registrert i Husdyrregisteret. Dette har vært etterspurt av medlemmer som flytter dyr mellom Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen. Innmelding foregår på vanlig måte, med mulighet til å velge dato. Utmelding ligger under “Utmelding annen type”, og har kode “Egen besetning”.

Husk å søke om produksjonstilskudd

Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 15. oktober 2021, med telledato 1. oktober 2021. I Storfekjøttkontrollen ligger det en rapport som kan brukes som grunnlag ved utfylling av søknaden. Du finner den under Rapporter > Produksjonstilskudd. I rapporten fyller du inn telledato og klikker Søk. Du får da en oversikt som viser antall dyr i de ulike kategoriene pr. angitt dato. Ammekyrne skilles på de med kalving siste 15 månedene og de uten kalving de siste 15 månedene. Tallene i blå skrift kan du klikke på for å få en liste over individene som ligger bak tallet. Dette kan være til hjelp dersom du mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og antall i Storfekjøttkontrollen

Avlsverdiberegning

Neste avlsverdiberegning i 2021 gjennomføres i desember. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av november. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.