Organisasjon

Bruk Genostemmeretten din

Høsten er her, og det er igjen tid for digitalt valg av årsmøteutsendinger til Geno. Valget foregår digitalt i slutten av november, og vi håper DU vil bruke Geno-stemmeretten din!

Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent i Geno

agnete.børresen@geno.no

Det er tredje året vi skal velge årsmøteutsendinger digitalt etter endringene som skjedde i 2019. Valgdeltakelsen har vært bra de tidligere årene, men vi har mye å gå på. Så husk å stemme, prat med naboen om det, og ta opp temaet på produsentlagsmøter. Halvparten av årsmøteutsendingene er på valg innenfor hvert eierområde, og dere ser en presentasjon av kandidatene som er på valg her.

Enklere blir det ikke

Med kun noen få tastetrykk skal du kunne gjennomføre valget enten på PC-en, nettbrettet eller mobiltelefonen. Valget foregår over to uker, fra 16. november til 1. desember. Hvert foretak har én stemme, og det stemmes over årsmøteutsendinger med vara som er på valg i ditt eierområde.

Slik gjennomfører du valget

  1. Les mottatt mail fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

  2. Klikk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

  3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. De du ikke haker av på regnes som en blank stemme. Ønsker du å stemme blankt på alle, er det en egen hake for dette.

  4. Mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig.

  5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det vil komme en del påminnelser underveis i valgperioden, så vi håper flest mulig går inn og stemmer!

Alternative forslag

I denne saken kan du lese en presentasjon av alle årsmøteutsendingene som er på valg. Alternative forslag vil ikke være presentert i Buskap, da fristen for å melde inn det var 1. oktober, altså etter at Buskap gikk i trykken. Se eventuelt www.geno.no for mer informasjon.

Årsmøteutsendingenes oppgaver

Årsmøteutsendingene representerer hele sitt eierområde i Geno SA. Deres ansvar er å ta opp aktuelle saker fra sitt eierområde inn til organisasjonen i aktuelle sammenhenger. Saker som tas opp i årssamlingene i Tine oversendes årsmøteutsendingene, slik at aktuelle ting også kan tas opp i årsmøtet i Geno SA som er i mars hvert år. Du kan også ta kontakt med den enkelte for å gi din tilbakemelding gjennom året.

Gjennom året er årsmøteutsendingene en del av Geno-utvalget i sitt eierområde, hvor de sitter sammen med andre tillitsvalgte. De er også fadder for Geno-kontakter i noen produsentlag.

Godt Geno-valg!

Årsmøteutsendinger på valg 2021 – digitale valg høst 2021

NORD

Stine Marie Jelti (gjenvalg for 2 år)

Alder: 40 år

Bosted: Tana

Produksjon: Melk og kjøttproduksjon i samdrift

Motivasjon: Jeg mener at NRF er den beste kombikua for fremtiden. Innen klima og produksjon. Og vi må bare jobbe og avle på, for at den skal bli enda bedre.

 

Øyvind Lehn (gjenvalg for 2 år)

Alder: 43 år

Bosted: Sortland

Produksjon: Melk, kjøtt, potet, grønnsaker og skog

Motivasjon: Interesserer meg for avl, og ønsker å få flere interessert i det samme for å øke seminandelen.

 

Anne Merethe Toftbakk (ny, velges for 2 år)

Alder: 43 år

Bosted: Misvær i Bodø kommune

Produksjon: Melkeproduksjon

Motivasjon: Lære mer om avl, og Geno, treffe andre som jobber mot det samme.

 

Ingebjørg Grindhaug, 8980 Vega (ikke på valg)

Dag Runar Vatnegård Wollvik, 9144 Samuelsberg (ikke på valg)

Vararepresentanter NORD:

1.vara: Arne Karlstrøm, 9545 Langfjordbotn (gjenvalg)

2.vara: Kristina Svartvatn, 8664 Mosjøen (ny)

3.vara: Per Ivar Skaanevik, 9443 Myklebostad (gjenvalg)

MIDT

Eivind Davik (ny, velges for 2 år)

Alder: 53 år

Bosted: Fjørtofta i Ålesund kommune

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon

Motivasjon: Ser viktigheten av Geno når det gjelder lønnsomhet og fremtidsutvikling for bonden. Ønsker å tilegne meg mer kunnskap for utvikling på eget bruk, og kunne bidra til at tjenestene som Geno bidrar med til bonden, skal utvikle seg videre inn i fremtiden. Genetikk er kjempespennende, og det vil skje mye i åra framover.

Lars Egil Hognes (ny, velges for 2 år)

Alder: 44 år

Bosted: Kvam i Steinkjer

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon

Motivasjon: Som Geno-kontakt i produsentlaget har det vært spennende å følge med på den utviklingen som både NRF-kua og Geno som selskap har hatt i de senere årene. Synes det er spennende med måten fronter klimautfordringene på, og det er interessant å følge med på hvordan utviklingen i avlsarbeidet gagner bonden i det daglige. Jeg er nysgjerrig på fortsettelsen, og ønsker å være med å bidra og påvirke.

Anne Stine Foldal Aam (gjenvalg for 2 år)

Alder: 55 år

Bosted: Ørsta på Sunnmøre

Produksjon: Kombinert melk- og kjøttproduksjon

Motivasjon: Interessert i storfe, og vil gjerne være med å bidra til at vi får ei enda bedre NRF-ku som er best mulig egnet til å møte kravene til norsk matproduksjon i framtida, i både store og små fjøs. Er også Geno-kontakt, og mener Geno er en svært spennende organisasjon for oss som eiere. Mange dyktige ansatte og vi har et produkt av høy kvalitet og det blir gjort et fantastisk utviklingsarbeid. For å kunne ha en levende samvirkeorganisasjon er det viktig å beholde kontakten mellom eiere som også er kunder og ledelse av organisasjonen. Som veterinær har vi også inseminering i vårt distrikt, og det er fint å ha med tilbakemelding fra eiere, men også kunne informere om nytt fra organisasjonen.

Iver Fossum (gjenvalg for 2 år)

Alder: 31 år

Bosted: Soknedal

Produksjon: Melk, 250 tonn, båsfjøs. Ammetanter. 40 ammekyr, framfôring av alle ungdyr.

Motivasjon: Generelt ganske avlsinteressert, ønsker å lære mer, få tilgang på det nyeste innen avl og være med å si min mening. For så å formidle dette ut til produsentene i best mulig grad, for å øke avlsinteressen rundt omkring.

Ingunn Torvik (gjenvalg for 2 år)

Alder: 34 år

Bosted: Torvikbukt på Nordmøre

Produksjon: Melkeproduksjon og kvalitetskalv

Motivasjon: Treffe andre avlsinteresserte, og engasjere meg i organisasjonen vår! Lære mer om avl, og det å få lov til å være med å påvirke og bestemme hvordan Geno skal drives fremover. Få ut informasjon til produsentene, slik at de også får kunnskap om hva som skjer.

Berit Haarstad Foss, 7340 Oppdal (ikke på valg)

Bård Arne Mjøsund, 7877 Høylandet (ikke på valg)

Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy (ikke på valg)

Anne Merete Hansen Lines, 7176 Linesøya (ikke på valg)

Vararepresentanter MIDT:

1.vara: Camilla Strøm Johansen, 7985 Foldereid (ny)

2.vara: Per Helge Lindset, 6391 Tresfjord (ny)

3.vara: Mona Austvik, 7320 (ny)

4.vara: Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda (gjenvalg)

ØST

Nina Rokvam

(gjenvalg for 2 år)

Alder: 53 år

Bosted: Gausdal i Oppland

Produksjon: 30 årskyr i mjølkeproduksjon, fôrer fram egne okser til slakt.

Motivasjon: Stor interesse for husdyravl. Spennende å følge den raske utviklinga av avlsarbeidet, og bruk av ny teknologi i Geno.

Hans Martin Graffer (ny, velges for 2 år)

Alder: 56 år

Bosted: Lom i Gudbrandsdalen

Produksjon: Melkeproduksjon, ca 300 tonn kvote. Noen ammekyr. Full framfôring.

Motivasjon: Være med å påvirke avlsarbeidet på den allerede gode NRF-kua, i konkurranse med utenlandske raser. Lære mer om Geno og måten det arbeides på.

Astrid Stramrud-Torsæter

(ny, velges for 2 år)

Alder: 52 år

Bosted: Brumund, Ringsaker

Produksjon: Melke- og kjøttproduksjon

Motivasjon: Lære mer om avlsarbeidet i Geno og treffe andre som er interessert i avl på storfe. Være med og påvirke til et godt avlsarbeid lokalt i produsentlaget og motivere den kommende generasjon til å interessere seg for avlsarbeid. Forbedre dyrematerialet i egen besetning ved hjelp av godt avlsarbeid.

Halvor Gauteplass (gjenvalg for 2 år)

Alder: 60 år

Bosted: Skurdalen, Hol kommune i Hallingdal

Produksjon: Melk, kvalitetskalv

Motivasjon: Lang erfaring med melkeproduksjon, også andre raser. Stiller høye krav til kua, og vil gjerne bidra litt til at NRF fortsatt henger med. Spennende å følge utviklingen i avlsarbeidet, ikke minst bruk av ny teknologi.

Leif Einar Bratengen, 2387 Brumunddal (ikke på valg)

Mona Hvaale Fretland, 3618 Skollenborg (ikke på valg)

Lars Egil Lauten, 2040 Kløfta (ikke på valg)

Tove Grethe Kolstad, 2950 Skammestein (ikke på valg)

Vararepresentanter ØST:

1.vara: Morten Haug, 2634 Fåvang (gjenvalg)

2.vara: Karoline Skarprud, 3850 Kviteseid (ny)

3.vara: Marius Mobakken Aaen, 2500 Tynset (ny)

4.vara: Sara Bråten, 2890 Etnedal (gjenvalg)

SØRVEST

Anne Karin Røssbø (ny, velges for 2 år)

Alder: 37 år

Bosted: Skjoldastraumen

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon på kastrat, slaktegris og sau

Motivasjon: Treffe andre engasjerte bønder og lære mer om Geno sitt virke. Har også lyst til å lære mer om avlsarbeidet på de gamle norske rasene.

Marianne Goderstad (gjenvalg for 2 år)

Alder: 48 år

Bosted: Goderstad, Tvedestrand

Produksjon: Melkeproduksjon

Motivasjon: Avlsarbeid er spennende. Jeg ønsker å lære mer om Geno, og om hvordan avlsarbeidet foregår. Jeg har lyst til å være med og utvikle Geno til å bli et robust selskap, både nasjonalt og internasjonalt. Møte andre avlsinteresserte. Jeg brenner kua og for den Norske bondestanden.

Anders Sæleset

(gjenvalg for 2 år)

Alder: 34 år

Bosted: Norheimsund

Produksjon: Melkeproduksjon, 230 tonn

Motivasjon: Øke avlsinteressen og skape et godt fagmiljø.

Magnar Tveite

(gjenvalg for 2 år)

Alder: 57 år

Bosted: Holdbygda, Vossestrand

Produksjon: Melkeproduksjon på ca 40 årskyr. Kvigeoppdrett på egne kviger og mellomkalv.

Motivasjon: Interesse for avlsarbeid og ønske om å være med å påvirke for å få ei mest mulig økonomisk og fremtidsretta ku.

Tommy Skretting (gjenvalg for 2 år)

Alder: 50 år

Bosted: Varhaug på Jæren

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon i samdrift med sin bror

Motivasjon: Veldig interessert i dyr og avl.

 

Torgeir Kinn, 4020 Stavanger (ikke på valg)

Nils Magne Gjengedal, 6829 Hyen (ikke på valg)

Ingunn Skeide, 6848 Fjærland (ikke på valg)

Håvard Ellef Haugeland, 4646 Finsland (ikke på valg)

Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll (ikke på valg)

Vararepresentanter SØRVEST:

1.vara: Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal (gjenvalg)

2.vara: Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden (gjenvalg)

3.vara: Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen (gjenvalg)

4.vara: Jan Ovar Kjelby, 5961 Brekke (gjenvalg)

5.vara: Jostein Sørhus, 5576 Øvre Vats (gjenvalg)