Avl
REDX-elite

Kjønnsseparert NRF-sæd

Geno har innført en ny kategori med utvalgte eliteokser som er tilgjengelige med kjønnsseparert sæd. Disse er tilgjengelige i enkelte dunker og ved bestilling via nettbutikk.

Geno

NRF-oksen 12146 Hamrabuen-P er en av oksene som er tilgjengelige med kjønnsseparert sæd nå.

Foto: Jan Arve Kristiansen.

REDX-elite kan være okser som går som eliteokser nå, eller okser som kun produserer REDX™ (kjønnsseparert sæd). Dette er okser som fortsatt har høy avlsverdi og gode profiler. I praksis vil dette si at okser fortsatt kan være REDX-elite uavhengig av endringer i eliteokseutvalget.

Utvalget av REDX fra oktober

12122 Nylenne, 12123 Lo-P, 12134 Bevrevoll, 12145 Reinbjor-P, 12146 Hamrabuen-P, 12152 Skattebu, 12161 Idsal-P, 12163 Fossesholm-P-ET, 12169 Nevland-P og 12173 Hebnes (svært begrenset).

Se nettbutikken på geno.no for okser tilgjengelige med kjønnsseparert sæd.

Bakgrunnen for dette er at noen okser bruker lengre tid enn andre til å komme opp i produksjon. Det er derfor en fordel at disse er noe eldre før de produserer REDX. Disse prioriteres derfor til å produsere ordinær sæd først, og går deretter over på REDX-produksjon.