Forskjellig

Se hva inseminøren har i beholderen på «Min side»

Det jobbes med å få bedre samsvar mellom avlsplaner og innholdet i beholderne til inseminørene. Målet med dette er mindre svinn, økt kundetilfredshet og større avlsframgang.

Ingunn Nævdal

Husdyrkonsulent i Geno

ingunn.nevdel@geno.no

Første steg i dette arbeidet er å gi oversikt over hvilke okser og antall doser den enkelte inseminør har i sædbeholderen. Inseminørene og avlsrådgiverne fikk tilgang til dette tidligere i høst og nå er det også tilgjengelig for produsenter.

Søk opp din inseminør

Ved å logge deg på «Min side» på geno.no og gå inn på menyvalget «Innhold i beholder», kan du søke opp beholderen til din inseminør. Inseminøren må stå som ansvarlig for beholderen for å få treff.

På siden vises to faner, en for «Beholderansvarlig» og en for «Spesialbestillinger». Under «Beholderansvarlig» vises innholdet i beholderen til inseminøren du har søkt opp. Under «Spesialbestillinger» får du opp okser og antall doser dersom du har noen spesialbestilte doser som ikke er brukt. Du vil se dato for hvor lenge inseminøren er pliktig til å oppbevare dosene og du vil se navnet på den som står som ansvarlig for beholderen hvor dosene blir oppbevart.

Figur 1. Søk opp inseminør og få oversikt over innholdet i beholderen. Her er det mulig å filtrere på sædtype, rase m.m. og velge egen sortering av tabellen.

Inseminørene får opp avlsplan

Ved å logge deg på «Min side» på geno.no og gå inn på menyvalget «Innhold i beholder», kan du søke opp beholderen til din inseminør.

Foto: Jeanette Sandbækk Haaland

Neste steg er å gi inseminørene tilgang til avlsplan i sitt rapporteringsverktøy. Det betyr at inseminøren kan slå opp avlsplanen i forbindelse med inseminering og få opp oksealternativene som ligger inne for det enkelte dyr i besetningen. Dette er en kopi av avlsplanen som inneholder alle valg som produsenten selv eller avlsrådgiver har lagt inn. Når dette er på plass vil det ikke lenger være behov for en utskrift av avlsplanen i fjøset.

Veien videre

Planen er at avlsrådgiverne ikke lenger skal sende ut standard avlsplan fra mai 2022. De som likevel ønsker å få planen tilsendt kan bestille den hos sin avlsrådgiver. Det vil da være en betalingstjeneste hos Tine.

Planen deretter er å koble avlsplan mot innhold i beholder. Det betyr at oksealternativene som kommer opp i avlsplanen er okser som den valgte inseminøren har i sin beholder.

Planen er at avlsrådgiverne ikke lenger vil snde ut standard avlsplan fra mai 2022

Kontinuerlig utsending av eliteokser

En kobling mellom avlsplan og innhold i beholder åpner for muligheten til å kunne sende ut eliteokser så snart det er noen doser på lager. I dagens system med eliteokseuttak fire ganger i året, og at alle okser skal ut i alle beholdere, fører til at enkelte okser må vente i flere måneder før de kan sendes ut. Med utsending av eliteokser kontinuerlig vil de bli brukt så tidlig som mulig og generasjonsintervallet blir dermed kortet ned. Et kortere generasjonsintervall gir økt avlsframgang.