Forskjellig

Velkommen inn på din side på geno.no

Ved å logge deg på geno.no får du opp «Min side». Her finner du ikke bare innhold i beholdere, men du får opp fakturaoversikt, seminopplysninger for besetningen din og bestillingsfrister for sædruta.

Du logger deg inn via Produsentregisteret. Innholdet på Min side vil variere ut fra hvilken rolle du har. Av roller kan nevnes produsent/medlem, inseminør, avlsrådgiver, tillitsvalgt og styremedlem. Som produsent har du tilgang til disse sidene:

Min profil

Her vises navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg vil du se hvilken fakturatype du har valgt. Ønsker du å endre fakturatype, kan det gjøres her.

Det er en lenke til skjema hvor du kan bestille ekstra Buskapsabonnement.

Det er også mulig her å endre antall brunstkalendere du ønsker å få tilsendt

Fakturaoversikt

Gir oversikt over betalte og eventuelt ubetalte fakturaer. Det vil være mulig å velge ulike perioder

Seminopplysninger

Gir oversikt over inseminasjonsdata i din besetning. Det kan også her velges periode.

Sædruta

Her vises neste bestillingsfrist for bestilling av sæd og datoene for de tre førstkommende tidspunktene for sædruta på ditt stoppested. Det opplyses også om bestillingsfrist for de tre tidspunktene. Dette forutsetter at du har inseminert tidligere og er tilknyttet en hovedinseminør.

Telefonnummeret til din distributør/sædrutesjåfør vises også

Påmeldte kurs og gjennomførte kurs

Dersom du har deltatt på, eller er påmeldt kurs i regi av Geno, vil dette komme fram under Min side. Det vil også være en lenke til Geno sin kurskalender.

Innhold i beholder

Søk på inseminør og få oversikt over beholderens innhold av okser og sædtyper

Se også oversikt over eventuelle egne spesialbestilte doser.

Figur 2. Som produsent logger du deg på via Produsentregisteret og får opp dette innholdet på «Min side» på geno.no.