Organisasjon

Prisdryss på Genos Høstmøter 2021

Eva Husaas

Ansvarlig web og SoMe i Geno

eva. husaas@geno.no

Turi Nordengen

Digital Marketing Specialist i Geno

turi.nordengen@geno.no

I 2021 ble Avlsstatuetten 2020, Eksportprisen 2020, Norturas pris for beste NRF-kjøttokse 2020, Beste NRF-elitekvige 2020 og Folkets favoritt 2020 og 2021 overrakt på Genos høstmøter holdt i Surnadal og på Mære Landbruksskole 26.oktober og 27. oktober. Det var Styreleder Vegard Smenes og Hans Storlien som stod for overrekkelsen av utmerkelsene.

Disse utmerkelsene overrekkes vanligvis, med unntak av Folkets favoritt, på Genos årsmøte. I 2021 ble dette imidlertid holdt digitalt på grunn av koronasituasjonen. Vi valgte derfor å overrekke disse så snart det var mulig å møtes fysisk igjen.

Avlsstatuett 2020

Arild Magne Melås (i midten) og Johan Morten Solem (til høyre) får overrakt Avlsstatuetten 2020 for oksen 12111 Songmoen av Vegard Smenes.

Avlsstatuetten for 2020 gikk til oppdretterne av NRF-oksen 12111 Songmoen. Oppdretter av oksen er Songmoen Samdrift DA, fra Fannrem i Trøndelag. Arild Magne Melås og Johan Morten Solem var til stede for samdriften for å motta prisen.

Far til oksen er 11919 Ofstad-P og morfar er 11308 Hofstad. Oksen har 47 i samla avlsverdi, og ble eliteokse i oktober 2020. Dessverre måtte oksen nødslaktes på grunn av skade, men han rakk å produsere litt over 500 doser som ble tilgjengelig for spesialbestilling. En gjennomgående god okse, med mange styrker. Deriblant egenskapene melk, fruktbarhet, jur- og klauvhelse og jur.

Statutter for avlsstatuett

Genos avlsstatuett blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte NRF eliteoksen, som er vedtatt brukt i foregående kalenderår. Med vedtatt brukt menes første gang oksen blir tatt ut som eliteokse. Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi.

Dersom flere okser ender på samme avlsverdi, skilles de med desimaler. Oksen må være brukt som eliteokse i Norge. Vedtak om tildeling av avlsstatuett blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år).

Tildeling av avlsstatuett vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Avlsstatuetten kan deles ut kun en gang per okse. Avlsstatuetten deles ut på Geno sitt årsmøte. Genos avlsstatuett er en kalv støpt i bronse, festet på sokkel, med inskripsjon. I tillegg utbetales en pengepremie på 10 000 kroner.

Eksportpris 2020

Kjell Magne Storflor og Odd Magne Storflor (til venstre og i midten) fikk Eksportprisen for 2020 og fikk samtidig overrakt prisen for Folkets favoritt 2020. Christen Sjøvold mottok Norturas pris for beste NRF-kjøttokse.

Foto: Turi Nordengen.

Eksportprisen for 2020 gikk til Odd Magne og Karoline Storflor, fra Hegra i Trøndelag, for oksen 12027 Storflor. Det var Odd Magne Storflor og Kjell Magne Storflor som var til stede og fikk overrakt prisen. Kjell Magne Storflor er onkel til Odd Magne Storflor, samt tidligere avlsrådgiver.

Alle som jobber i Geno vet hvem Storflor er, forteller leder kunde- og medlemstjenester i Geno, Hans Storlien. Fornøyde prisvinnere sier at det er som et lite lotteri om oksen kommer ut så bra, men med god genetikk i bakhand har man litt større sjanse for å komme gjennom nåløyet.

12027 Storflor kommer fra garden Kilnes, som ligger i Hegra ikke så langt fra Stjørdalen i Trøndelag. Garden blir drevet av Karoline og Odd Magnar Storflor. De er interessert i avl og benytter Geno avlsplan som styringsverktøy i besetningen.

Far til oksen er 11819 Onstad-P og morfar er en annen eksportprisvinner, 11078 Gopollen. Denne er igjen sønn av oksen som har fått flest eksportpriser gjennom tidene, 10177 Braut.

Populær okse internasjonalt

12027 Storflor har solgt internasjonalt for hele 2,1 millioner kroner i 2020, og er en meget populær okse internasjonalt. Han er eksportert til 13 ulike land, og har solgt aller mest i Storbritannia, Italia og USA. Oksen lever fortsatt og produserer både ordinær og kjønnsseparert sæd.

12027 Storflor var også med og kjempet om avlsstatuetten for 2019, men tapte med noen desimaler mot 11997 Trannmel. Den ble derimot stemt fram som Folkets favoritt i 2020, som de også fikk overrakt pris for nå.

Les også om Storflor og Kilnes gård i Buskap nummer 5 i 2020 (se buskap.no).

Statutter for eksportprisen

Geno sin eksportpris skal deles ut hvert år til oppdretter av den NRF-oksen det har vært størst sædeksport av, uavhengig av sædtype, regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret. Prisen tildeles uavhengig av om oksen er etter semin eller embryo.

Med eksport mener en her all utenlandsk bruk av oksen inkludert Norden. Tildeling av eksportpris vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Prisen er på kr 10.000 samt en bjelle og deles fortrinnsvis ut på Geno sitt årsmøte.

Folkets favoritt 2021

Vinner av Folkets Favoritt 2021, John Bævrevoll (til høyre) fikk overrakt prisen av Vegard Smenes for oksen 12134 Bevrevoll.

Foto: Oddvar Mikkelsen.

Årets pris til Folkets favoritt gikk til oppdretter Jostein og John Bævrevoll, fra Surnadal i Møre og Romsdal, for oksen 12134 Bevrevoll. Det var John som fikk overrakt utmerkelsen, og styreleder Vegard Smenes som stod for overrekkelsen.

273 avga stemme under årets avstemning om Folkets favoritt. Hele 23 prosent av stemmene gikk til 12134 Bevrevoll. På andreplass kom 12136 Hauen-PP med 15 prosent av stemmene. 12134 er en okse med en jevn profil. Av styrker kan vi trekke fram blant annet fruktbarhet, jur, bein og helse.

Statutter for Folkets favoritt

Eliteokseutvalget nominerer 10 okse-kandidater blant de fire siste eliteokseutvalgene til prisen. Prisen deles ut én gang per år. Avstemmingen på beste NRF-okse foregår digitalt, og resultatet offentliggjøres på høstmøtene.

Premie til oppdretter tildeles på høstmøtet i den regionen prisvinner kommer fra. Premien er diplom og fem doser valgfri REDX™ (kjønnsseparert NRF-sæd).

Beste nrf-elitekvige 2020

Jan Tore Berget (til venstre) fikk overrakt pris for beste NRF-elitekvige 2020 av Vegard Smenes.

Foto: Turi Nordengen.

Prisen for Beste NRF-elitekvige 2020 gikk til oppdretter Jan Tore Berget, fra Hustad i Møre og Romsdal, for NRF-kviga 80165 Bergit-P.

80165 Bergit-P er, som P i navnet tilsier, kollet. Far til kviga er 11914 Herikstad, og morfar er 11312 Horn. Kviga har 41 i samla avlsverdi, og har produsert 20 embryo totalt. Kviga hadde avsluttet embryoproduksjonen i januar 2021 og er nå tilbake på gården på Hustad. I juni fikk hun en flott kvigekalv etter kjønnsseparert sæd fra 12053 Skeie!

Statutter for Beste NRF-elitekvige

Genos pris for beste elitekvige blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte NRF-elitekviga, som er brukt i embryoproduksjon foregående kalenderår. Med brukt i embryoproduksjon menes første gang kviga har produsert godkjent embryo for frysing. Kviga kan være etter semin og embryo.

Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi. Dersom flere kviger ender på samme avlsverdi, skilles de med desimaler. Vedtak om tildeling av pris for beste NRF-elitekvige blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år).

Tildeling av pris for beste NRF-elitekvige vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Pris for beste NRF-elitekvige kan deles ut kun en gang per kvige. Prisen overrekkes på Geno sitt årsmøte. Prisen for beste NRF-elitekvige er 10 000 kr og diplom.

Beste nrf-kjøttokse

Christen Sjøvold holder takketale under høstmøtet på Mære Landbruksskole.

Foto: Turi Nordengen.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse i 2020 gikk til oppdretter Christen Sjøvold, fra Vikhammer i Trøndelag, for oksen 12108 Buaasen-ET.

Dette er også den aller første NRF-eliteoksen som er etter embryo. ET i navnet står for «embryo transfer». Far til oksen er 11906 Dalsbygda-P, mor er elitekviga 80003 Agnes, og morfar er 11209 Korsen.

Oksen har en indeks på hele 126 for kjøtt.

Statutter for Kjøttprisen

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den av de norskfødte NRF-oksene som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøttindeks. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. Prisen tildeles uavhengig om oksen er etter semin eller embryo.

Vedtak om tildeling av kjøttpris blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år). Tildeling av kjøttpris vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Dersom to eller flere okser har lik indeks på kjøtt, tildeles prisen til den oksen med høyest samlet avlsverdi. Hvis det er okser som har lik indeks på kjøtt og lik samlet avlsverdi, skilles det på desimaler i kjøttindeks.

Prisen tildeles én gang per okse og skal som hovedregel deles ut på Geno sitt årsmøte.