Midtsside

Midtside

Kva er vel finare enn blå himmel og fine NRF-kviger fra Øygarden samdrift på beite i Stardalen?

Foto: Oddlin Fonn