Organisasjon

Ønsker ei Klimasmart Kombiku

En klar tilbakemelding fra høstmøtene om at NRF-kua fortsatt skal være ei Kombiku og at arbeidet med jureksteriøret må styrkes.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

Vi har nå gjennomført to intensive uker med høstmøter, og jeg hadde gleden av å møte våre tillitsvalgte på Hunderfossen, Hønefoss, Bergen og Bryne. Vi har også hatt møter i Tromsø, Surnadal og Mære. Til sammen har vi møtt ca. 200 tillitsvalgte. Det var stort engasjement i salen og hyggelige samtaler i pausene. Det er viktig å møte våre eiere, formidle informasjon om det vi jobber med i Geno, og ikke minst lytte til det våre eiere er opptatt av, og hvordan de ønsker at Geno og NRF skal utvikle seg videre.

Reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv fôrutnyttelse, er trolig det viktigste Geno kan bidra med for fremtiden.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Ønsker at NRF fortsatt skal være ei Klimasmart Kombiku

Av alle innspill og råd som kom frem i møtene vil jeg trekke frem at våre medlemmer er opptatt av at NRF fortsatt skal være ei Kombiku som leverer på både melk og kjøtt. Vi fikk også gode tilbakemeldinger på Klimakua og Fôreffektivitetsprosjektet. At vi tar vår del av ansvaret for å redusere klimagassutslipp og sikre en mer effektiv fôrutnyttelse, er trolig det viktigste Geno kan bidra med for fremtiden. Tine snakker om at bidrag til klimaløsninger vil være en forutsetning for fortsatt å ha «license to operate», og da blir klima en bærende faktor de neste 10 til 20 årene. De tillitsvalgte var også opptatt av at vi må fortsette arbeidet med å styrke jureksteriøret på NRF-kua. Dette arbeidet har høy prioritet i Geno, og de nye modellene for eksteriørvurdering som vi nå tar i bruk, hvor vi får data på jurkvalitet også fra 2-5 laktasjon, er et av flere viktige grep som vil bringe oss i rett retning på dette.

En ny landbrukspolitikk som peker riktig vei

I vår dialog med nye ministre for næring og landbruk er vi tydelig på at vi trenger et kraftfullt landbruk over hele landet for at vi skal kunne videreutvikle NRF sin konkurransekraft, og oppnå økt vekst og verdiskaping. Det er gledelig å se at det gjennom forhandlingene mellom partene er kommet til enighet om ekstra tilskudd for å kompensere for økte driftskostnader og økte rammer til investeringsstøtte. Det gir optimisme og tro på at vi er på rett vei.

Jeg ønsker dere alle ei riktig god jul.