Dyrevelferd
Kusignaler

Kusignaler som avslører dårlig fôropptak

Signalene som avslører dårlig fôropptak er enkle og tydelige. Vomfylling beskriver fôropptaket i dag, bukfyllinga beskriver fôropptaket siste uka, og holdet beskriver fôropptaket siste måneden.

Ola Stene

Fagleder storfe

Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Kan du gjøre du det rimelig godt i to så forskjellige øvelser samt de åtte andre i ti- kamp, kan det gjerne være at du blir verdensmester. Det er litt slik å være bonde – du må være «god nok» på mange felt.

Foto: Jumpstory.

Bilde 1 viser ei ku med dårlig vomfylling. Det vises tydelig ved at en trekant avtegner seg bak ribbeina på kuas venstre side. Denne trekanten kalles også hungersgropa, og noen velger å kalle det varseltrekant. Det forteller at fôropptaket har vært dårlig de siste 6-8 timene. Vomma er plassert på venstre flanke helt ut mot bukveggen. Siden vomma er festet i taket av bukhulen er vomma alltid plassert på samme sted. I hungersgropa er det bare 3-4 cm inn til vomveggen, derfor er dette et ypperlig sted for å bestemme vomfyllinga. Vomfylling og oppbygging av flytelaget bestemmer formen og utbulingen av vomma. Kua på bildet har fått i seg for lite fiber og har derfor et dårlig oppbygd flytelag og nedsatt vomfunksjon. Ved å presse neven mot hungersgropa kan en kjenne muskelsammentrekningene i vomveggen. Disse muskelsammentrekningene kalles vomkontraksjoner og vil normalt forekomme med ca. 45 sekunders mellomrom hos ei frisk ku.

Bukfylling

Bilde 2 viser kyr med stor forskjell i bukfylling. På høyre side av bukhulen ligger tarmene. Kua til venstre buler mer ut på høyre side sammenlignet med kua ved siden av. Det forteller oss at tarmfyllinga er mye bedre. Hvis fôropptaket har vært dårlig i 2-3 dager vil det vises klart på tarmfyllinga på kuas høyre side. Vær oppmerksom på at livmora også ligger på høyre side i bukhulen, så tarmfyllinga kan være vanskeligere å bestemme på drektige kyr. Hvis en ser vinkelrett på kua fra høyre side ser en at kyr med god tarmfylling har betydelig svai i buklinja under kua. Mens hos kyr med lite tarminnhold er buklinja nærmest rett.

Hold

Kyrne på bilde 2 har også forskjellig holdpoeng. Det forteller oss om fôropptaket siste måneden. Dårlig fôropptak vil gi synlig holdforandring i løpet av ei uke. Kyrne har gjerne forskjellig hold ved kalving, så her er det først og fremst forandring i hold en må være oppmerksom på. Det finnes kamera som automatisk måler holdpoeng hver gang kua besøker mjølkeroboten, og som kan være et nyttig verktøy for å styre fôringa. Men holdvurdering kan også gjøres manuelt. Det er en nyttig øvelse, og hvis en gjør dette jevnlig og legger inn resultatene i Kukontrollen er det lettere å holde kontroll med holdforandring, og en kan dermed vurdere om fôrplanen fungerer etter hensikten. På Geno sine hjemmesider finnes praktiske holdvurderingsskjema for NRF, der hold vurderes på en skala fra 1-5. Holdvurdering er en treningssak. Hvis du er usikker kan det være en fordel å gjøre det sammen med en rådgiver, avløser, kollega eller andre de første gangene. Vurdering av hold, vomfylling og bukfylling kan også gjøres veldig enkelt. En kan skille mellom «dårlig», «middels» eller «god» på vomfylling og bukfylling, og tilsvarende «tynn», «bra» eller «feit» på hold. Hvis en gjør dette èn gang per måned og registrerer antall kyr i hver kategori har en god oversikt over besetningens fôropptak og utviklingen over tid.