Avl

Geno avlsplan

Geno avlsplan er et verktøy for mjølkekubesetninger med NRF-dyr. Det trengs mye informasjon om dyrene for å kunne sette opp en gjennomtenkt og faglig basert avlsplan.

Anne Guro Larsgard

Avlsforsker i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Må kjenne til svakheter og styrker til kvigene og kyrne

Den avlsmessige kvaliteten til dyrene uttrykkes gjennom indekser og avlsverdier. Omkring annenhver uke beregnes og publiseres det avlsverdier og indekser (for 50 egenskaper) på alle hundyr som er oppført med rase ‘NRF’ i Kukontrollen. Disse verdiene utgjør fundamentet for å planlegge gode kombinasjoner i avlsplanen. Krysninger eller dyr av andre raser er ikke en del av disse beregningene, og har derfor ikke grunnlag for å bli vurdert på denne måten. Noen dyr kan ha indekser som er beregnet i andre systemer, men disse er skalert på andre måter og ofte definert annerledes, slik at de ikke er sammenlignbare på kryss av raser.

De seinere årene har det blitt genotypet omkring 100 000 NRF kviger og kyr i Norge. Disse dyrene vil få høyere sikkerhet på indekser og avlsverdier, som gir et bedre grunnlag for avlsplanlegging. I tillegg vil de bli sjekket om de er bærere av uheldige enkeltgener, som det må tas hensyn til ved valg av okser.

Informasjon om kua/kviga for å kunne sette opp en god avlsplan:

  • Må være medlem i Kukontrollen

Følgende basisopplysningene om dyrene hentes fra Kukontrollen:

  • Individnummer

  • Alder på dyret

  • Laktasjonsnummer

  • Siste kalvingsdato

  • Siste inseminasjonsdato og inseminasjonsokse

  • Stamtavleopplysninger (far, mor, morfar)

  • Rase

  • I hvilken besetning dyret befinner seg

  • Omsatte dyr må være både utmeldt fra selgers besetning og innmeldt i kjøpers besetning, for at dyret skal komme opp hos riktig eier/produsent.

Figur 1. Visning av informasjon om kviga/kua.

Visning av informasjon i avlsplanen

Når du åpner avlsplan kommer du inn på ei side som lister opp alle hunndyrene som finnes i besetningen din, inkludert helt nyfødte kvigekalver.

Denne lista kan du sortere på mange mulige måter, og alternativene listes opp når du klikker i boksen som er markert med gul merkepenn i figur 1. Dersom du ønsker å søke opp enkeltdyr, skriver de inn hele eller deler av opprinnelsesnummeret/ ørenummeret i søk-feltet som er markert med grønt.

Ved å klikke i det hvite feltet med ørenummeret på dyret, utvider feltet seg til å inkludere detaljerte individopplysninger. Figur 1 er et eksempel på informasjonen som vises:

Blå boks: Slektskapsinformasjon

Gul boks: Rase, kalvings og inseminasjonsopplysninger

Rød boks: Genotype informasjon

I dette eksempelet er ikke dyret bærer (‘Fri’) av noen av de tre defektene som vi i dag tester for (BTA12, AH1, BTA8H)

Informasjon om genetisk hornstatus (HH=hornet, KH=kollet, men bærer av et allel for horn, KK=kollet) og kaseinvarianter vises i tillegg.

Figur 2. Egne innstillinger for å fastsette forventet inseminasjonsdato

Blå sirkel: ‘GS’-markeringen indikerer at dyret er genotypet

Gul sirkel: Viser gjeldende avlsverdi til dyret

I nedre del av den gule boksen vises ‘Forventa inseminasjonsdato’. Denne beregnes ut fra fødselsdato for kviger, og ut fra forrige kalvingsdato for kyr. Som standard antas det at kviga skal insemineres omkring 460 dagers alder, og kyr 80 dager etter kalving. Dette kan bruker justere etter gjeldende praksis i sin besetning ved å gå inn på ‘Innstillinger’, og justere i de to feltene som er markerte som gule i figur 2. En justering her vil endre ‘Forventet inseminasjonsdato’ i figur 1. Det vil også påvirke hvilke dyr som antas å skulle bli inseminert med gjeldene eliteokseutvalg. Disse er indikert med avhuking ved siden av avlsverdien. At denne innstillingen er så riktig som mulig er viktig for oksefordelingen, da det kan ha betydning for hvilke eliteokseutvalg kua skal hente oksevalget sitt fra.

Dyr som er planlagt utrangert og med det ikke skal insemineres, kan fjernes fra planen ved å klikke på ‘Skjul dyret fra planen’ nederst i høyre hjørnet i det utvidede feltet (markert rødt i figur 1). Individet vil da forsvinne fra planen, og ligger gjemt under fanen ‘Skjulte dyr’ nederst i planen og kan hentes fram ved å klikke på ‘Inkluder dyret i planen’.

Visning av indekser og avlsverdier

Indeksene til dyrene vises under ‘Individvalg’ (turkis markering i figur 1), og du får de opp ved å klikke på ‘Legg til individegenskaper’ og ‘Utvid alle’. Hvordan disse brukes i planen vil vi komme tilbake til i en senere artikkel i denne serien.