Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Bli kjent med våre Q-bønder

Fodnes Søndre, Nord Aurdal kommune i Innlandet fylke

Navn: Ragnhild Strand og Bård Finneberg

Areal: 116 dekar fulldyrka og 22 dekar beite

Kvote: 58 479 liter

Avdrått: 6 700 kg EKM pr. årsku

29 kg kraftfôr/100 kg melk

12 årskyr av rasen NRF.

Selger oksekalvene ved 120-150 kg.

Hva liker du med Q-meieriene?

Det jeg liker med Q-meieriene er serviceinnstilte og tilgjengelige rådgivere. Vi har fått god oppfølging som nye produsenter, med hjelp til alt fra avlsplan, rådgivning, fôrplanlegging til tankservice. Jeg får alltid tak i noen når jeg har spørsmål.

Ragnhild Strand med sønnen Olav.

Foto: Privat

Hva er ditt favorittprodukt fra Kavli/ Q?

Mine favorittprodukter er Q frokost yoghurt og Q sjokolademelk

Hvordan har du opplevd første året som melkebonde?

- Det første året som mjølkebonde har vært lærerikt. Først og fremst vil jeg trekke frem at man må gjøre fjøset til en trivelig arbeidsplass. Det er viktig at man gjør det lettvint for seg selv for å unngå at man sliter seg ut. Drifta må være rasjonell og summen av alle de «små» tingene tar ofte mye tid, selv om man sjelden tenker over det. Samtidig er det viktig at par som driver gården sammen må være innforståtte med at melkeproduksjon er tidkrevende, og at man må regne med å bruke en del tid for å få til gode resultater. En må alltid være i forkant og tenke langsiktig.

Vi har også erfart at friske kårfolk er gull verdt, og de bistår med vedlikehold og avløsning når det er behov. Jeg tror alle trenger et sikkerhetsnett rundt seg om noe uforutsett skulle skje. I tillegg er det verdifullt at ungene får vokse opp på gård og ta del i matproduksjon.

Hva mener du er viktig for å opprettholde god dyrevelferd?

Vi bruker mye tid på dyrene, hos oss skal alle ivaretas etter beste evne. Jeg blir glad av å være sammen med dem og se at de trives. Vi ser at godt stell, for eksempel klipping og børsting av dyrene gjør at de koser seg og bygger tillit til oss mennesker. Det er viktig å ha fokus klauvhelse, og ha gode rutiner på klauvskjæring. Står ikke kua godt på beina blir det heller ikke bra kvalitet på melka. Vi har valgt å ha melking på stølen om sommeren og jeg mener at det er bedre for dyrene med tanke på smittepress, insekter, miljø og naturlig atferd. Der får de gå fritt ute og er kun inne til melking. Mens dyrene er på fjellet får vi vasket ned og vedlikeholdt fjøset, som igjen gjør at vi kan ivareta velferden enda bedre resten av året.

Fortell en funfact om deg selv?

Jeg har vært deltaker i Jakten i kjærlighet, men fant kjærligheten i bygda etterpå.