Animalia

Storfekjøttkontrollen

Anna Dangstorp

anna.kristine.dangstorp@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Er alle registreringer for 2021 lagt inn?

Nå når året nærmer seg slutt kan det være lurt å sjekke at alle hendelser for 2021 er registrert i Storfekjøttkontrollen. Vi har flere funksjoner som kan være nyttige til å sjekke det.

Avvik mot Husdyrregisteret

På oppslagstavla finner du linken «Avvik mot Husdyrregisteret» som viser avvik mellom Husdyrregisteret og Storfekjøttkontrollen. Øverst vises en status over hvor mange innmeldte dyr du har på de respektive stedene, under statusen ser du tre bokser:

Dyr som bare er innmeldt i Hhusdyregisteret (HR). Her vises dyr som bare er innmeldt i Husdyrregisteret, men som ikke er innmeldt i Storfekjøttkontrollen.

Dyr som bare er innmeldt i Storfekjøttkontrollen (SFK). Her vises dyr som kun er innmeldt i SFK, men som ikke er innmeldt i Husdyrregisteret.

Dyr med avvik i grunnopplysninger. Her vises dyr hvor det er avvik i basisopplysninger mellom Husdyrregisteret og Storfekjøttkontrollen. De vanligste avvikene her er avvik på kjønn og/eller rase.

Avviste slakteopplysninger

På oppslagstavlen finner du linken «Avviste slakteopplysninger» som viser en oversikt over slakteopplysninger som av en eller annen grunn har blitt stoppet i innlesningen i Storfekjøttkontrollen. Slakteopplysninger overføres daglig eller flere ganger per uke fra slakteriet og til Storfekjøttkontrollen. For at de avviste slakteopplysningene skal kunne leses inn, må man rette opp feilen og deretter trykke «Les inn på nytt». Noen av disse feilene kan du rette opp i selv, men får du ikke til så ta kontakt med din rådgiver i ditt slakteri eller med brukerstøtte hos Animalia.

Utrangeringsårsak

På oppslagstavla finner du linken til rapporten «Manglende opplysninger». Listen viser hunndyr over 20 måneder som er slaktet eller utmeldt på annen måte de siste 12 månedene, men som mangler utrangeringsårsak. Vi oppfordrer deg til å registrere denne. Bakgrunnen for dette er at det er ønskelig med bedre kunnskap om hvorfor hunndyr over 20 måneder utrangeres med tanke på avlsarbeid.

Bestilling av fjøskort

Fjøskortet er et nyttig hjelpemiddel for å holde oversikt over inseminasjoner i besetningen. Frist for bestilling er 20. januar 2021. Fjøskortet produseres og sendes ut av Geno i februar, og koster 250 kr + mva. For å bestille går du inn på Egne valg i Storfekjøttkontrollen og velger antall fjøskort du ønsker tilsendt.

Vi ønsker deg en riktig god jul! Hilsen alle oss i Storfekjøttkontrollen