Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Effektivitet og lønnsomhet i drifta – TINE Lønnsomhetsanalyse

Hvordan går egentlig drifta på din gård? Ved å analysere regnskapet kan en få noe innsikt. En kan for eksempel også se på produksjonsresultatene i Husdyrkontrollen. Men det er først når en setter disse to sammen og legger til noen tilleggsopplysninger fra drifta, at en virkelig får en analyse som viser status og som kan gi forklaring på hvorfor ting er som de er.

Dette vil være til god hjelp når en skal planlegge og iverksette tiltak fremover for forbedrer drift, lønnsomhet og måloppnåelse.

TINE Lønnsomhetsanalyse er et nytt verktøy som vi i TINE Rådgiving har utviklet for å analysere lønnsomhet og effektivitet i produksjonen først og fremst på melkebruket. Den bygger på flere av våre eksisterende økonomiverktøy og gir et grunnlag for en analyse på avvik, trend for oppfølging.

TINE Lønnsomhetsanalyse skiller seg fra TINE Mjølkonomi på flere områder, men hovedskillet ligger i at TINE Lønnsomhetsanalyse tar for seg totaløkonomien på gården og inkluderer andre produksjoner som korn, svin, fjørfe og så videre. Dette gjør at den også egner seg godt til oppfølging av driftsplaner, for eksempel i en utbyggingsfase.

Rådgiver setter opp en analyse for de siste tre regnskapsårene allerede første året det utarbeides en analyse. Dette gjør at en får et sammenlikningsgrunnlag allerede første gang og kan begynne å sammenlikne seg med seg selv – trend - eller mot budsjett/driftsplan. Og en kan sammenlikne seg med andre – benchmarking;
- hva er jeg god på i forhold til andre og hva bør jeg forbedre meg på.

I TINE Lønnsomhetsanalyse importerer vi regnskap- og Husdyrkontrolldata direkte inn i programmet før vi gjør fordelinger og korreksjoner. Dette er arbeidsbesparende for rådgiver og gir en analyse med et forbedret kost/nytte-forhold for deg som kunde. Rådgiverne er under opplæring nå før nyttår, slik at vi er klare for oppdrag utover på nyåret.

70 år i tjeneste for helsa til Dagros

De var framsynte melkebøndene som i 1951 vedtok å starte et eget mastittlaboratorium i Molde. 70 år seinere er «labben» mer aktiv enn noen gang.

Egentlig var det ikke bare ett mastittlaboratorium som så dagens lys en høstdag i 1951. Også Ålesund fikk sitt eget laboratorium, men drifta der opphørte etter noen år.

Liv Sølverød er sjef for melkelaboratoriene i TINE. Hun poengterer at TINE er det eneste meieriselskapet i verden som eier og driver et mastitt-laboratorium; et diagnoselaboratorium med veterinærkompetanse.

– Det er to hovedgrunner til at vi har mastittlaboratoriet. Vi skal sikre god dyrehelse og riktig bruk av antibiotika. Dette er viktig både for bonden og TINE, ved at vi bidrar til god drift, god dyrevelferd og et godt omdømme, understreker Sølverød.

Takket være at laboratoriet er akkreditert, altså godkjent av Norsk Akkreditering, kan de blant mye annet også utføre produkt- og miljøkontroll av TINEs meierier. Om høsten mottar de mange vannprøver som melkeprodusentene sender inn fra egen gård.

Mastittlaboratoriet i Molde

  • Etablert høsten 1951 i Molde

  • 12 medarbeidere

  • 80 000 analyser i året:

  • De viktigste oppgavene: mastittdiagnostikk, overvåking av antibiotikaresistens, sykdomskontroll - feks antistoff mot CAE-virus hos geit, RS virus og Corona virus hos storfe, drektighetskontroll, produkt-og miljøkontroll for meieriene, vannanalyser.

Gruppebilde av medarbeidere ved mastittlaboratoriet i Molde 2021.

Foto: Tine