Reportasje

NRF er kua jeg ikke ser

Nei da, de har ikke usynlige kyr i Nederland. Der er derimot et stort kompliment til Norsk Rødt Fe at den er en problemfri ku.

Turi Nordengen

Digital marketing, Specialist i Geno

turi.nordengen@geno.no

Oda Christensen

Leder for merkevarebygging og kommunikasjon i Geno

oda.christensen@geno.no

Jongbloed Dairy i Friesland i Nederland

Jelle Jongbloed drifter gården sammen med faren og to brødre
150 melkekyr

Aktuell for å ha brukt NRF-genetikk i to år, og krysningene er nå i første laktasjonTvillinger etter 11039 Skjelvan som er 25 og 40 dager ut i sin første laktasjon.

Foto: Turi Nordengen

Gården Jongbloed Dairy er med i et spennende prosjekt, som Geno SA har satt i gang sammen med sitt datterselskap i Nederland, Xsires. Samme med ti andre besetningene er gården med på undersøkelsene i regi av universitetet i Wageningen. Her sammenlignes ren Holstein med NRF/holsteinkrysninger. Hos Jelle Jongbloed var besetningen var 100 prosent Holstein, før de for to år siden begynte å krysse inn NRF.

Lovende Skjelvan-tvillinger

I november i fjor begynt melkingen av de første krysningsdyrene, og av disse er det spesielt et tvillingpar, etter oksen 11039 Skjelvan, Jelle synes er ekstra spennende. Da vi i Geno besøkte gården i november var disse ca. 25 og 40 dager inne i første laktasjon, og det var derfor for tidlig å dra noen konklusjon på resultatene enda.

Den nederlandske melkebonden Jelle Jongbloed er med på forsøket der NRF sammenlignes med NRF/Holstein.

Foto: Turi Nordengen

Mindre og mer robuste

Årsaken til at nettopp denne gården ønsket å bli med på prosjektet er blant annet på grunn av NRFs styrke med robusthet og størrelse sammenlignet med renraset Holstein.

- Kyrne er mindre, de har mer muskler og bedre fruktbarhet, forteller Jelle.

Han trekker også klauvhelse og helse-egenskapene som et stort pluss sammenlignet med Holsteinene i besetningen.

Økt fett- og proteininnhold

Som for melkeprodusenter flest, er det melka som frembringer inntekten på gården. Til tross for noe lavere produksjon av melk sammenlignet med Holstein, ser Jelle andre tydelige fordeler, som en økning i fett- og proteininnhold i melka i tillegg til mye bedre fruktbarhet hos krysningene. Krysningene hans har kortere laktasjon, men produserer bra på færre dager. Totalen av dette gjør NRF-krysningene til lønnsomme gode kyr.

Godt hold og lette kalvinger

Skjelvan-tvillingene på gården er krysningene Jelle synes er de mest spennende og interessante å følge med på. Det å kunne sammenligne dem med hverandre gir ham en god innsikt i forskjellene. Kua som i november var 40 dager inn i laktasjonen har et flott jur, gode bein og klauver og produserte da 30 liter melk om dagen. Tvillingsøsteren var 25 dager inn i laktasjonen, og er også ei flott ku som da produserte 25 liter melk om dagen. Likt for begge, og NRF-krysningene på generell basis, er at de er robuste dyr med godt hold og lette kalvinger.

- Jeg er veldig spent på hvor lenge de varer på gården, hvilket produksjonsgjennomsnitt de legger seg på og hvordan helsen og fruktbarheten er over tid, smiler Jelle Jongbloed.