Midtside

Midtside

Beitepleie og god planlegging gjennom heile beitesesongen er viktig for godt opptak på beite. Bildet tatt hos Jostein Eiane, Bru – mellom Stavanger og Rennesøy.

Foto: Anja Våg Skjold