Organisasjon

Strategi eierinseminering

Er tiden inne for at Geno nå legger en ny strategi for utdanning av eierinseminører?

Jorid Lybæk

Veterinær i Geno

jorid.lybaek@geno.no

Geno skal nå legge en ny strategi for eierinseminasjon. Foto: Soveig Goplen

I 2013 vedtok styret i Geno en strategi for utdanning av eierinseminører (Eierinsemineringsstrategi fra 2013):

«Vi skal utdanne eierinseminører, men prioritere områder der det er lange reiser og lite semin i utgangspunktet.»

Mye har skjedd på ni år, også i landbruket og innen melkeproduksjon.

Flere ønsker kurs

Stadig flere produsenter ønsker å utdanne seg til eierinseminører. Det er viktig å finne en balanse mellom antall eierinseminører som utdannes hvert år og antall inseminører som jobber for Geno. Når flere produsenter inseminerer selv, påvirker dette næringsgrunnlag og økonomisk fremtid for både seminteknikere og veterinærer. Samtidig skal Geno sette kunden i sentrum og gi sine kunder det de ønsker.

Hva er det kunden ønsker? Og hva ønsker seminteknikerne og veterinærene?

Lytte til produsenter, teknikere og veterinærer

Det er utrolig viktig å lytte til alle disse involverte gruppene, og det vil nå i vinter bli gjennomført spørreundersøkelser der synspunkter innhentes fra felten. I tillegg skal det arrangeres et teamsmøte for alle inseminører i april. Der vil tema være nettopp eierinseminering.

Gjennom prosjektet «Strategi eierinseminering» skal ei prosjektgruppe legge frem et endelig forslag til styret i Geno før mai 2022. Gruppa består av to melkeprodusenter og tre ansatte i Geno. Målet med arbeidet er å finne en tydelig strategi for utdanning av eierinseminører. I tillegg håper Geno at en ny strategi vil bidra til en tryggere og mer avklart hverdag for våre egne seminteknikere og veterinærer, og i et langsiktig perspektiv, et best mulig tilbud til våre kunder.

I tråd med kundenes behov

Semintjenesten er en av Genos hovedoppgaver. I tillegg er felt-kompetanse på fruktbarhet hos kua nødvendig for at Geno skal kunne tilby kundene riktig veiledning og rådgivning innen reproduksjon hos storfe. Det er viktig at Geno er i tråd med kundenes behov samtidig som vi trygger en god semintjeneste som fungerer 365 dager i året i alle deler av landet vårt.

Dette blir et spennende arbeid, og Geno ser frem til å presentere resultatene av prosjektet i Buskap når vi har kommet til sommer og lysere tider!