Reportasje

Fra bås til løsdrift med ammeku

Løsdriftskravet gjelder også for ammeku. Som for melkekua er det store spørsmålet hvordan en kan få til et rasjonelt løsdriftsfjøs innenfor akseptable investeringsrammer.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Buskap tok turen til Øyer for å få noen tips om hvordan et båsfjøs bygd til melkeku kan bli et bra løsdriftsfjøs til ungdyr eller ammeku. Vi har sett på tre fjøs der det har blitt bygd om på litt ulike måter. Alle har bygd om gamle båsfjøset. Dette har blitt kombinert med å utvide fjøset i bredden eller ta i bruk andre ledige arealer eller bygge noe nytt.