Reportasje

Flyttet ut hele veggen

På gården Hov var det et båsfjøs uten dyr da Anders og Lillian kjøpte gården. Båsfjøset hadde 12 båser til ku og 4 båser til kviger og en spaltebinge til okser. For å få til en brukbar løsning til ammeku måtte fjøset som var 9,60 meter bredt utvides med 3 meter på ene siden. Dette gjorde Anders ved å legge inn H-bjelke til bæring, stemplet opp og heiste ut rett og slett hele veggen delt i tre seksjoner. Dermed ble det plass til kalvegjømme i det utvidede arealet. Her kan han fint komme inn med minilaster. I enden av fjøsbygget ga breddeutvidelsen rom for en utlastingsbinge. Dyra ledes dit før dyrebilen kommer, og dyra drives enkelt om bord uten at sjåføren behøver ta et skritt inn i fjøset. Når rommer er ledig brukes det til garasje.

Kalvegjømmet som det ble plass til ved å utvide bygget med 3 meter i bredden.

Fagansvarlig storfe i Fjøssystemer Anders Bergum mener et båsfjøs som har blitt tatt godt vare på kan bli et bra ammekufjøs.

Fôrbrettet er beholdt, og utfôringen skjer med minilaster fra fôrsentralen. På andre siden av fôrbrettet er det kalvingsbinge og sjukebinge, kvigebinge der det er lagt matter over ristene og en oksebinge med spaltegulv. Alle bingene har eget liggeareal med ca. 8–10 prosent fall utenom føde-/sjukebinger.

- Det er kvigebingen som er arbeidsom for der må møkka manuelt skrapes over på spaltene i oksebingen.

Anders har planlagt slik at det er enkelt å lede kalvene til veiing i kalvingsbingen. I fôrsentralen har han en avlastingsbinge–også den med fanghekk. Bingen brukes enten til de kyrne som kalver først eller sist for å avlaste litt i fjøset. Den årlige klauvskjæringen skjer også i fôrsentralen.

Anders legger stor vekt på å prege dyra for å få dyr som er lette å håndtere.

Hele ombyggingen kostet 800 000 kroner, men da er det med en stor egeninnsats og en egen avdeling til sau. I dag har Anders plass til 14 ammekyr. Videre ser Anders flere muligheter for billige ombygginger rundt fôrsentral, som kan gi plass til flere dyr.

Figur. Ombygd båsfjøs hos Anders Bergum.