Reportasje

Ombygging av gammelt pluss et påbygg

Gunnar Bergum, startet med ammeku kombinert med melk allerede på 1980-tallet. Det ble slutt med melkeproduksjon i steinfjøset i 2000 da Johannes tok over. Siden har det blir lagd talleavdeling i et redskapsrom, begge plansiloene er bygd om, kufjøset bygd om til liggebåser for ungdyr, stallen bygd om til ungdyr og et nytt fjøs bygd med 36 båser til ammekyr. Gjennom etappevis utbygging er det nå plass til 40–50 ammekyr.

Båsfjøset ble bygd om med liggebåser langs ene veggen og fôrbrettet flyttet ut på andre langveggen. Det ga plass til 24 liggebåser pluss noen ekstra plasser i enden.

Påbygg i massivtre med 36 liggebåser til ammeku. To fødebinger sentralt plassert med tilgang fra alle sider. Anders og faren Gunnar som fortsatt er aktivt med i drifta. Eller som Anders sier: Far solgte gården, men beholdt arbeidet.

Begge plansiloene har blitt bygd om. Her den ene ombygd til binge.

Figur 3. Ombygging og nybygg hos Johannes Bergum.