Reportasje

Etappevis utbygging

Andreas Andersgård driver en gård i sørbygda i Øyer. Siden 2000 har han drevet ren storfekjøttproduksjon, der dyra fram til 2009 sto på bås. Da bygde han nytt fjøs til ammekyrne og i fjor ble båsfjøset bygd om. Båsfjøset fra 1936 var 15 meter bredt og hadde båser på begge sider av et smalt fôrbrett og har nå fullspaltebinger til ungdyr. Ombyggingen av båsfjøset kom på ca. 700 000 kroner. Andreas har nå 35 Charolais ammekyr pluss noen Limousin krysninger. Han bruker Angus på alle kvigene, og har konsentrert kalving fra 1. februar til 1. april. For å avlaste fjøset har han gjerdet inn et område nedenfor gården der han har bygd et enkelt avlastningsbygg med 40 fôringsplasser med fanghekk.

Andreas Andersgård har fått til et funksjonelt ungdyrfjøs i det gamle båsfjøset. Utfôringen skjer med fylltømmer og videre ut på fôrbrettet med hjulgrabb.

Båsfjøset ombygd til liggebåser og plass til kalvegjømme ut mot yttervegg.

Figur 2. Ombygd båsfjøs hos Andreas Andersgård.

Figur 3. Flerbrukshus hos Andreas Andersgård med 40 fôringsplasser med fanghekk. Plassen brukes til dyr fra april fram til beiteslipp. Benyttes også i perioder med mye regn, og etter at dyrene er ferdige på kulturbeiter rundt garden om høsten. «Fôringshuset» benyttes som vedlager, garasje med mere på andre tider av året.

Ammekufjøset med 32 båsplasser, 6 binger, 2 kalvingsbinger mot venstre vegg med kalvegjømme i midten. Mulighet for å senke tak over kalvegjømme og legge på plater for å få det lunt. Skyveporter som åpnes slik at fôr kan kjøres inn langs høyre yttervegg.