Helse

Færre tilfeller meldt til Tines beredskapstelefon

Lars Erik Heggen

Spesialveterinær/
Prosjektleder for BRSV/BCoV-kontrollprogrammet

lars.heggen@animalia.no

Utviklingen på antall mistenkte tilfeller av BRSV/BCoV meldt inn til Tines beredskapstelefon fortsetter den positive utviklingen og ble redusert for tredje året på rad (se tabell 1). Innmelding og varsling av kliniske mistanker til Tines beredskapstelefon er et svært viktig tiltak for å hindre smittespredning av BRSV og BCoV.

Utvikling på andel besetninger uten påviste antistoffer har stabilisert seg, etter en negativ trend i lengre tid (se figur). Selv om dette er oppløftende, er dette noe vi må se i et lengre tidsperspektiv før vi kan si noe med sikkerhet.

Figur. Andel besetninger uten påviste antistoffer

Tabell. Meldte tilfeller med mistanke om luftveisinfeksjon og eller diare til Tine beredskapstelefon

År/måned

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Totalt i året

2016

11

22

18

14

5

2

2

3

6

4

23

38

148

2017

29

25

30

17

7

4

3

4

5

25

73

156

378

2018

218

94

50

37

20

18

4

3

1

20

42

74

581

2019

78

37

33

15

22

20

19

3

5

9

28

33

302

2020

34

38

42

33

29

9

2

4

1

11

22

42

267

2021

32

15

17

17

11

5

2

6

2

5

13

29

154

2022

26

26

Totalt antall varsler

1856