Fôring

Senker proteinprosenten som tiltak mot høy pris

Den danske melkeprodusenten Jesper Arnth sa ja da Seges spurte om han ville bli med på en forsøk med å senke proteinprosenten i fôret.

Kirsten Marstal

Kommunikasjonskonsulent i Seges

kfm@seges.do

Artikkelen er hentet fra Kvægnyt og er oversatt av Rasmus Lang-Ree

En senket proteinprosent i fôret påvirket hverken ytelsen eller fett- og proteinprosenten i melken hos Jesper Arnth.

Foto: Privat

Jesper Arnt hadde lenge lekt med tanken om å senke proteinprosenten i fôrrasjonen til sine 540 holsteinkyr.

- Jeg syntes det kunne være spennende å få satt tall på det som skjer når proteinprosenten senkes og følge det tett, forklarer Jesper.

Med Jespers deltakelse i forsøket ble kyrne på Vittarpgård fra den ene dagen til den andre satt ned fra 17 prosent protein i rasjonen til 16,5. Det ble gjennomført ved å skifte ut ca. 200 gram soyaskrå og 300 gram rapsskrå pr. ku pr. dag med 500 gram maismjøl.

En god opplevelse

Planen ble lagt i samarbeid med konsulent Bruno Due fra Sagro. Og for Jesper – og kyrne – ble det en god opplevelse.

- Forsøksperioden gikk over 3,5 uker. Jeg må si jeg ble overrasket over at det overhodet ikke gikk ut over ytelsen som fortsatte på 11 750 kg EKM. Ikke minst er jeg overrasket over at det heller ikke påvirket hverken fett- eller proteinprosent i melka, forteller han.

Som en del av forsøket skulle han trappe opp til startnivået igjen. Nå som forsøket er over er han i gang med en langsom nedtrapping og har i øyeblikket 16,7 prosent protein i fôrrasjonen. Han sikter mot å komme ned på 16,5 prosent. Jesper er godt tilfreds med å trappe ned på proteinet fordi det er positivt for miljøet og gir en årlig besparelse på DKK 84 000. Og kyrne de fortsetter upåvirket med samme ytelse, protein- og fettprosent.

Jesper nøler ikke med å anbefale andre å redusere proteinprosenten i fôrrasjonen.

- Det er ingen tvil om at en kan gå ned til 17 prosent og så kan en jo se om en vil gå lengre ned. Jeg tror dette kommer av seg selv med høyere fôrpriser, smiler han.

For han egen drift vil reduksjonen til 16,5 prosent protein bety at han oppnår en reduksjon i fôrkostnader på DKK 84 000 og styrer unna økte priser på GMO-fri soya og rapsskrå. Anbefalingen fra Seges er nå at melkeprodusentene i Danmark skal fôre med maks 170 gram råprotein pr. kg tørrstoff.

- Jeg synes det er positivt med fokus på noen områder der vi virkelig kan gjøre noe for miljøet, sier Jesper. – Og når det tjener både økonomi og miljø så er det bare supert.