Avl

Takk til alle produsenter som sendte inn ekstra øreprøve

Siden så mange sendte inn ekstra øreprøve på seminokse- og embryodonoremner etter at en pakke med prøver ble borte på vei til laboratoriet, har Geno fått kjøpt inn tre svært gode seminokseemner og to embryodonor-emner født i tidsrommet september til oktober 2021.

Marte Holtsmark

Avlsforsker i Geno

marte.holtsmark@geno.no

Som en del produsenter har fått med seg så var vi så uheldige at spedisjonsfirmaet som brukes for å sende øreprøver fra Biobank til laboratoriet til Neogen i Skottland rotet bort en pakke med 700 øreprøver i slutten av oktober 2021. Da det ble klart at firmaet ikke greide å lokalisere pakken måtte det gjøres en ekstraordinær innsats for å prøve å minimere skaden på avlsprogrammet. Alle kalver med tapte øreprøver, som var født før 25/9, måtte vi dessverre avvise umiddelbart. For resterende seminokseemner og alle hunndyr, ble det sendt ut nytt utstyr for uttak av øreprøver. Vi var da så heldige at mange av produsentene tok seg bryet med å sende inn en ny øreprøve. Betydningen av dette har vært at vi har fått kjøpt inn ytterligere tre svært gode seminokseemner og to embryodonoremner født i tidsrommet september til oktober 2021. Det har ikke fullt ut kompensert for de kalvene seminokseemnene vi ikke fikk genotypet, men det er av vesentlig betydning. Dessverre rakk vi ikke å få genotypet alle kalvene som vi fikk inn nye øreprøver på i tide, blant annet på grunn av forsinkelser knyttet til koronasmitte ved laboratoriet. Vi ønsker å takke alle som har bidratt til dugnaden.