Forskjellig

Tryggere arbeidsplass når kyr kalver

Med gode rutiner for håndteringen av dyr i kalvingsperioden kan du redusere risikoen for ulykker.

Tekst og foto
Linn Thorud

Rådgiver HMS i NLR

linn.thorud@nlr.no

Ku med nyfødt kalv er et vakkert syn. Men vær alltid oppmerksom og ta dine forholds
regler ved håndtering av kyr i kalvingsperioden.

Foto: Siv Kari Svendsen Nordeth.

Kalvingen er en fin tid, nytt liv kommer til og det er spennende å se resultater av avlsarbeidet. Det er en tid med muligheter og selve grunnlaget for videre drift og utvikling av produksjonen. Det er også en arbeidskrevende periode med lite søvn og overskudd. Håndtering av kyr i kalvingsperioden vet vi at medfører stor risiko for ulykker. Når man blir sliten er det lettere å bli uoppmerksom og gjøre feil som kan bli fatale. Derfor er det viktig å bruke tid på å planlegge og tilrettelegge arbeidet. Gode rutiner er til hjelp for å unngå å ta snarveier når arbeidspresset er for stort. Bruk tid på planlegging så kan arbeidet utføres på en måte som er tryggere og mindre stressende for deg og dyra. Gi god opplæring til de du skal ha med deg, og ha alltid med deg mobiltelefonen så du kan tilkalle hjelp.

Kalving endrer kuas atferd

Mange forbinder okser med størst fare i storfeholdet, men det skjer flere ulykker i forbindelse med kyr rundt kalving. Hormonnivåene økes når kalvingen nærmer seg i den hensikt at morsinstinktet skal utvikles. Dette instinktet kan føre til at kua blir mer aggressiv før, under og etter kalving. Dersom bonden, veterinæren eller andre tar seg inn til kua da kan det føre til at kua angriper. Hormonnivåene hos kua fortsetter å øke etter kalving og kan få selv den roligste kua til å opptre aggressivt.

Husk

Ikke undervurder risikoen ved håndtering av kyr rundt kalving selv om kyrne dine vanligvis er rolige

Planlegging og tilrettelegging av kalvingsfasilitetene kan redde livet ditt

Risikofylte arbeidsoppgaver

Det er mye å tenke på i kalvingsperioden og følgende arbeidsoppgaver kan medføre stor risiko:

 • Strøing/rengjøring i fødebingen

 • Fødselshjelp

 • Hjelpe kalven til å die

 • Merking av kalven

 • Skille mor og kalv fra hverandre

 • Melking av nybære kyr

 • Flytting av dyr

 • Håndtering

Det er lett å bli veldig fokusert på arbeidsoppgavene man skal utføre og bli uoppmerksom på dyras atferd. Ved håndtering av dyr i kalvingsperioden skal man være ekstra forsiktig så man kan reagere raskt og komme seg vekk.

Ei ledegrind er til god hjelp for å flytte kua sidelengs. Fanghekk er også et svært viktig tiltak i en fødebinge.

Foto: Siv Kari Svendsen Nordeth.

Tilrettelegging

Fasiliteter ved kalving som overvåkingskamera, kalvingsgrinder og fanghekker er gode hjelpemidler. Både for å øke sikkerheten til røkteren, men også for å gjøre arbeidet mindre stressende for både bonden og dyrene. Gode fødebinger er viktige for at du kan jobbe tryggere og det finnes løsninger som kan tilpasses de fleste typer fjøs. De sikreste systemene sørger for at røkteren er mest mulig sikkert plassert i forhold til kua.

Vurder følgende når du skal oppgradere kalvingsfasilitetene

 • Er fødebingene plassert slik at det er mest mulig ro ved kalvingen?

 • Er det nok fødebinger ut fra dine behov?

 • Er det god nok plass i fødebingen for å unngå stress hos kua?

 • Er det enkelt å komme til i fødebingen for å utføre daglig stell?

 • Er det fanghekk så du kan fiksere kua ved behov?

 • Er innredningen satt opp slik at du kan flytte kua sideveis ved bruk av ledegrind slik at du ikke trenger å oppholde deg i samme område som kua?

 • Er bingen utført på en slik måte at du lett kan komme deg ut ved behov?

Hvis du må gå inn i bingen til kua bør du tenke på følgende

 • Sett fast kua hvis mulig

 • Tenk ut en fluktvei ut av bingen om noe skulle skje

 • Være våken og oppmerksom hele tiden i tilfelle kua forsøker å angripe

 • Beveg deg rolig

 • Ikke snu ryggen til ei ku med kalv

 • Ikke still deg i et hjørne eller mellom kua og veggen - tenk fluktmulighet

 • Hold barn og hunder unna for å unngå forstyrrelser

 • Ha hvis mulig med deg kyndig hjelp som kan følge med på at det går bra med deg