Dyrevelferd
Kusignaler

Fôringssignaler – siling av møkk

Vurdering av silte og vaska gjødselrester er en praktisk måte å lære mer om fordøyelsen hos kua. Bruk observasjonene sammen med informasjon om fôrrasjonen, ytelsen, kjemisk innhold i mjølka og kyrnes laktasjonsstadium.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

Engasjerte elever ved agronomlinja på KVS Lyngdal siler møkk for å lære mer om fordøyelsen hos kua. Fra venstre mot høyre: Henrik Strømme Korsvik, Victoria Bjørnevåg, Tomine Lysestøl, Marius Emil Mikkelsen Abrahamsen, Piet Herman Bakken, Joar Straume, Carl Fredrik Hjortland Syvertsen.

Bruk et litermål eller annet målebeger og fyll opp målebegeret med gjødsel. Hell gjødsla over i en stor kjøkkensil og vask gjødsla grundig med en slange med spylemunnstykke. Vask gjødsla til skyllevannet er helt klart. I de vaska gjødselrestene kan du se om det er mye ufordøyde fôrpartikler som er igjen.

Mengden ufordøyde fôrpartikler sier noe om graden av drøvtygging og passasjehastigheten gjennom vomma. Hos høgtytende kyr vil du alltid finne igjen en del ufordøyde partikler i gjødselrestene. Det er gjerne rester av stilken fra graset en finner igjen. Det er fordi kyr som står på intensiv fôring har en høgere passasjehastighet gjennom vomma, og de mest fiberrike partiklene ligger ikke lenge nok i vomma til at mikrobene rekker å bryte de ned.

Mengden gjødselrester etter siling og vasking tyder på god fôrutnyttelse.

Dårlig fôrutnyttelse

Men for mange hele fôrpartikler er en indikasjon på at mye næring går tapt og grovfôrutnyttelsen er dårlig. Det kan skyldes sur vom og for lite nedbrytbar fiber. Eller at grovfôret har høgt innhold av ufordøyelig fiber (iNDF). Hvis en bruker litt halm eller frøhøy i fôrrasjonen for å regulere vommiljøet er det naturlig å finne rester av dette i gjødsla. Finner du slimklumper i gjødselrestene kan det tyde på at tykktarmen er overbelastet og at passasjehastigheten er for høg på grunn av sur vom.

Normalt vil det være igjen mellom 1/3 og 1/2 gjødselrester etter siling hvis du heller det opp i målebegeret igjen. Se bildet til venstre, der mengden gjødselrester tyder på god fôrutnyttelse. Er det igjen mer enn halvparten tyder det på fordøyeligheten og fôrutnyttelsen er for dårlig.

Uvanlige gjødselobservasjoner

Om gjødsla lukter sterkt og du kan se bobler tyder det på at for mye stivelse har passert vomma og tynntarmen. Da vil denne stivelsen ettergjære i tykktarmen, og det vil bli produsert gass og syre som gir sur lukt og bobler i gjødsla. Da bør fôrrasjonen endres.

Møkk fra høgtytende kyr skal være glinsende, ha konsistens som krem/pudding, være homogen med minst mulig hele fôrpartikler.

Sinkyr og drektige kviger bør ha langt fastere møkk, der en ser antydning til faste skiver. Siling av denne møkka vil ikke inneholde ufordøyde fôrrester.