Q-bonden

Q-bonden

Volum og melkekvalitet Q-meieriene

I 2021 ble det levert 101 millioner liter kumelk til Q-meieriene, derav 16.5 millioner til Gausdal og 85.1 millioner til Jæren. Det er 6 prosent høyere volum i 2021 mot 2020. Fettinnholdet var 4.36, 2,4 prosent høyere sammenlignet med 2020 (4,26 prosent). Gjennomsnittlig protein i melka ble i år 3,52 prosent mot 3,47 prosent i 2020, det tilsvarer en økning på 1.4 prosent.

Gausdal

Jæren

Q-meieriene 2021

Q-meieriene 2020

Volum

16 471 410

85 130 484

101 601 894

95 848 880

Elitemelk

92,7 prosent

95,1 prosent

93,9 prosent

96,2

Fett:

4,30

4,41 prosent

4,36

4,26

Protein

3,57

3,48 prosent

3,52

3,47

Høyeste ytelse i Q-meieriene 2021

På grunnlag av årsrapporten i Kukontrollen er det satt opp en oversikt over besetningene med høyest ytelse i 2021. På topp i Q-meieriene finner vi Ole Morten Aanstad med 14 132 kg EKM, tett etterfulgt av Midt- Varhaug samdrift DA med 11 930 kg EKM.

10 på topp i Kukontrollen, Q-Meieriene Gausdal 2021, rangert etter kg EKM:

Produsentens navn

Antall årskyr

Kg EKM

Kg mjølk

Fett prosent

Protein prosent

Kr.fôr
pr 100 kg EKM

Kari Myhre

68,1

11 703

11653

3,92

3,42

21

John Myklebø

43,4

9 691

9362

4,16

3,53

30

Sorperoa Samdrift DA

50,3

9 638

9480

4,04

3,55

27

Øye Eirik

32,6

9 623

9111

4,27

3,58

30

Forseth Eystein

34,8

9 269

9044

4,04

3,56

30

Rogne Simen

70,8

9 265

8700

4,26

3,72

13

Nes Bjarte

58,1

9 231

8802

4,21

3,66

37

Bøloghaugen Samdrift DA

54,3

9 223

8584

4,39

3,69

30

Surnflødt Erling

30,7

8 747

8270

4,35

3,58

34

Iverslien Anders

20,7

8 728

7220

5,33

3,96

30

Gullroa Samdrift DA

51,7

8 698

8400

4,15

3,51

28

10 på topp i Kokontrollen, Q-Meieriene Jæren 2021, rangert etter kg EKM:

Produsentens navn

Antall årskyr

Kg EKM

Kg mjølk

Fett prosent

Protein prosent

Kr.fôr pr 100 kg EKM

Aanestad Ole Morten

62

14 132

14107

3,93

3,4

25

Midt-Varhaug Samdrift DA

52,4

11 930

11038

4,52

3,54

27

Skei Tore

114,4

11 296

10486

4,46

3,54

19

Odland Runar

46

11 190

10280

4,59

3,49

25

Foren DA

51,3

10 511

9778

4,49

3,48

26

Ropeid Tormod Frode

58,5

10 486

10074

4,19

3,48

36

Garborg Thor Helge

56,3

10 449

9842

4,47

3,38

27

Hole Kenneth

39,7

10 261

9687

4,32

3,61

28

Harestad Erlend

55,6

10 007

9484

4,32

3,48

27

Runar Naterstad

58,8

9 976

9487

4,24

3,6

31