Animalia

Storfekjøttkontrollen

Årsoppgjør

I Storfekjøttkontrollen finnes det en rapport som heter Årsoppgjør. Denne henter frem aktuelle tall om ulike dyregrupper ved årets start, endringer gjennom året og status ved årets slutt. Den er ideell å sende til regnskapsføreren når hen skal avslutte regnskapsåret 2021. Du finner den under Rapporter og Årsoppgjør. NB! Pass på å ha riktig årstall i søkefeltet.

Årsmelding 2022

Fra 2022 blir Storfekjøttkontrollens Årsmelding heldigitalisert. Dette betyr at årsmeldingen ikke blir trykket og sendt i posten lenger. Du vil finne årsmeldingen på hjemmesiden til Animalia under Husdyr og Storfekjøttkontrollen. Årsstatistikken for Storfekjøttkontrollen ble beregnet 20. januar, og årsmeldingen vil bli lagt ut så fort som mulig etter det.

Årsrapporter

Årsstatistikken for 2022 er beregnet, og gjennomsnittstallene for Storfekjøttkontrollen finner du nå i årsrapportene. Storfekjøttkontrollen har to årsrapporter, en for ammeku og en for slaktedyr. Rapportene er nyttige for å oppsummere året og sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet.

I Årsrapport slakt finner du oppsummering av årets slakteresultater, delt inn i kategoriene innkjøpt og egenfødte dyr, samt ulike raser. Tallene er sammenstilt med gjennomsnittet for alle dyr av den aktuelle slaktegruppa og rase i Storfekjøttkontrollen.

I Årsrapport ammeku finner du tall for blant annet fruktbarhet, produksjon og tilvekst i din besetning, sammenstilt med gjennomsnittstall for hele Storfekjøttkontrollen. Det lages en rapport for hele besetningen samt en rapport per rase (for raser med mer enn fem mordyr).

Husk å søke om produksjonstilskudd 15. mars

I Storfekjøttkontrollen finner du rapporten Produksjonstilskudd. Den inneholder en oversikt over antall storfe av ulike kategorier i din besetning, og kan være til god hjelp når du fyller ut søknaden. Husk at du må oppgi riktig telledato i rapporten, og at Storfekjøttkontrollen må være ajourført for at tallene skal stemme. Du finner den under Rapporter og Produksjonstilskudd.

Tips fra brukerstøtta

Skal du sende inn prøver til kontrollprogrammet for BRSV og BCoV i 2022? Prøveanalysene forblir gratis til og med utgangen av 2022. Prøveutstyr blir ikke sendt ut slik som i 2020, men de fleste veterinærer har slikt utstyr tilgjengelig. Man kan se statusen for grønn eller rød besetning under Helsestatuser på Oppslagstavla.

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe ble lansert i januar 2022. I Storfekjøttkontrollen kan man nå se DVP-statusen under Helsestatuser på Oppslagstavla.