Vi i Tine

Vi i Tine

Optimal grovfôrproduksjon gir bonden bedre økonomi

Foto: Tine

Økte priser på gjødsel og kraftfôr øker presset på melkebondens økonomi. Dermed er det viktigere enn noen gang å ha en effektiv grovfôrproduksjon og optimal fôring. TINE Grovfôrprogram er en tjeneste med klar målsetning om å gi bonden bedre økonomi.

TINE Rådgiving sin tilnærming til et mer helhetlig fôringskonsept vil være å integrere hele produksjonskjeden av fôr. Det er et konsept hvor vi tar utgangspunkt i dyra i fjøset som «bestillere» av fôr i riktig mengde og kvalitet, og hvor hele produksjonskjeden optimaliseres bakover til jordet og fôrproduksjonen. Å optimalisere hele produksjonskjeden fra fjøset til enga er viktig for å styrke økonomien og for å unngå suboptimale løsninger.

- Mer og bedre grovfôr vil bidra til å styrke mjølkeprodusentens økonomi og redusere risiko. Det er mer aktuelt enn noen gang. Riktig kvalitet og mengde på grovfôret vil også bidra til TINEs mål om høyere norskandel i fôrrasjonen og en lavere klimabelastning, sier styreleder i TINE Marit Haugen.

Grovfôrproduksjon og fôring er en sammensatt øvelse. Det handler blant annet om hvordan sette riktig verdi på grovfôret, betydningen av grovfôrkvalitet på grovfôropptaket, hvordan optimalisere antall slåtter og høstetidspunkt sett i lys av ønsket avling og kvalitet, gjødsling er et omfattende tema og ikke minst bruk av værdata og digitale løsninger som støtter i å optimalisere grovfôrproduksjonen.

I Grovfôrprogrammet tar TINE Rådgiving i bruk i all tilgjengelig kunnskap og teknologi for å bedre bondens økonomi og samtidig øke norsk forandel. Tjenesten tilbys over hele landet og det er utvalgte rådgivere i hvert distrikt som leverer tjenesten.

Bli med på TINE Grovfôrprogram 2022

Hvordan lykkes med å gjøre de rette tingene til rett tid?

Gjennom grovfôrprogammet lager du og din rådgiver en plan og målsetning for et samlet fokus på din grovfôrproduksjon og fôring. Rådgiveren følger deg gjennom hele prosessen fra planlegging, produksjon og disponering av grovfôret.

Hvilke mål bør du sette deg for din grovfôrproduksjon, og hvordan skal du planlegge og jobbe underveis i sesongen for å få den beste og mest effektive leveransen til dine dyr?

Som deltager i TINEs grovfôrprogram har du en egen rådgiver og sparringsparter som følger deg gjennom sesongen:

  • Bruke satellittbilder til å vurdere avlingspotensial og tiltak for økt utnytting av gjødsla

  • Planlegge produksjonen og beregne grovfôrbehovet

  • Fastsette høstetidspunkt ut fra skiftespesifikke varmesumkurver samt disponering av skiftene

  • Digitalt fagmøte for deltakerne fra ditt distrikt

  • Avlingsregistrering og inntil fem surfôrprøver for 2022-sesongen

  • Disponering av grovfôravlinga for best mulig utnytting sesongen 2022/23

Den store fordelen med å delta i programmet er at du får en helhet på prosessen og løpende oppfølging gjennom hele sesongen. Programmet er også kostnadseffektivt sammenlignet med timebasert rådgiving på enkeltelementene. I programmet brukes blant annet TINEs egenutviklede digitale verktøy som støtte for deg og din rådgiver. Alle våre rådgivere som leverer Grovfôrprogrammet gjennomgår et internt opplæringsprogram for å spisse sin kompetanse både faglig og innen de verktøyene som vil bli brukt i programmet.

Pris for Grovfôrprogram 2022 er kr
9 500,- pr. bruk.

Noe for deg og din gård? Ta kontakt med din rådgiver i dag for mer info og påmelding.