Organisasjon

Prisvinnere

Med fysisk årsmøte kunne prisene igjen deles ut under årsmøtet. I tillegg til avlsstatuetten, Nortura kjøttpris og eksportprisen skulle prisen for beste NRF-Elitekvige for 2021 ha blitt delt ut. Da prisvinner Iver Tyldum ikke hadde anledning til å møte blir denne prisen derfor overrakt ved en senere anledning. Genos pris for beste embryokvige blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte NRF-embryokviga, som er brukt i embryoproduksjon foregående kalenderår. Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi.

Eksportprisen

Foto: Turi Nordengen

Eksportprisen gikk for andre gang til Margunn Nummedal og Harald Børstad for 11876 Alm. Prisen deles ut hvert år til oppdretter av den NRF-oksen det har vært størst sædeksport av, uavhengig av sædtype, regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret. 11876 Alm fikk også eksportprisen 2019. I tillegg fikk den avlsstatuetten i 2017, og var også den første NRF-oksen som fikk avlsstatuetten før den fikk døtre. Faren til oksen, 11039 Skjelvan, var også en populær okse internasjonalt. Denne fikk eksportprisen i 2015. 11876 Alm ble for første gang eliteokse i Norge i oktober 2017. Da hadde han hele 55 i samla avlsverdi og har fortsatt 35 i dag. Oksen solgte for kr 2,4 millioner fordelt på 28 478 doser i 2021. 18 193 ordinære sæddoser og 10 285 REDX (kjønnsseparert NRF-sæd). Prisen består av en pengepremie på 10 000 kr samt en bjelle med gravering.

Avlsstatuetten

Genos avlsstatuett blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte eliteoksen, som er vedtatt brukt i foregående kalenderår. Med vedtatt brukt menes første gang oksen blir tatt ut som eliteokse. Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi. Oksen må være brukt som eliteokse i Norge.

Genos avlsstatuett for 2021 for oksen 12172 Dynjo ble overrakt under Genos årsmøte. Fra venstre styreleder Vegard Smenes og oppdretterne Anne Bakke Handeland og Frode Handeland. Foto: Turi Nordengen. På bildet til høyre statuettvinner 12172 Dynjo. Foto: Jan Arve Kristiansen.

Se reportasje side 67.

Norturas kjøttpris

Foto: Turi Nordengen

Asgeir Svendsen fra Nortura (til venstre) overrakte Norturas kjøttpris til oppdretterne av 12174 Langgard-P., Ida Nymoen og Ola Gjermund Nymoen fra Trysil. Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøttindeks. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. 12174 Langgard-P hadde en kjøttindeks på 128 ved første avlsverdiberegning i januar 2022. Foto: Turi Nordengen